Kyllä kiitos, tilaan Verkkoviestin!
Verkkoviesti on Uusiouutiset-lehden sähköinen uutiskirje jätehuollon ja ympäristönsuojelun alalta.
Verkkoviesti toimitetaan tilaajalle sähköpostilla. Uutiskirjeen voi perua milloin tahansa.

 
Nimi
Sähköpostisoite, johon haluan Verkkoviestin
Yritys/ Organisaatio
Titteli/ toiminimike organisaatiossa
Puhelinnumero
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
   
Toimiala julkinen sektori
jätehuolto
konsultointi
koulutus
kuljetus ja logistiikka
markkinointi ja mainonta
rakentaminen
teollisuus, mikä ala
terveydenhoito ja hyvinvointi
tietoliikennne ja viestintä
tutkimus
uusioraka-ainetuotanto
ympäristötekniikka
ympäristöhuolto
muu, mikä
   
Kuulin maksuttomasta Verkkoviestistä Verkkoviestin kautta
Uusiouutiset-lehdestä
Uusiouutisten kotisivuilta
muualta Internetistä
Kemia-lehdestä
tuttavalta
   
Minua kiinnostavat seuraavat teemat biojätteet
ilmansuojelu
jätejakeiden hyödyntämis- ja käsittelymenetelmät
jätelogistiikka
jätevesi ja -liete
jätteen energiakäyttö
jätteen synnyn ehkäisy
kaatopaikat ja pilaantuneet maat
kansainvälinen jätehuolto
kemikaalit
ongelmajätteet
pakkausjätteet
paperi- ja pahvi
rakennusjätteet
SER
teollisuusjätteet
uusiokäyttö
vesiensuojelu
yhdyskuntajätteet
ympäristöalan lainsäädäntö
muu, mikä
   
  Olen Uusiouutisten tilaaja En ole
Olen Kemia-lehden tilaaja En ole
Olen ilmoittanut Uusiouutiset-lehdessä En ole
Olen kiinnostunut ilmoittamisesta Uusiouutisissa En ole
Olen kiinnostunut ilmoittamisesta Kemia-lehdessä En ole
   
  Tietojani saa käyttää Uusiouutiset-lehden sekä Kempulssi Oy -konsernin ja sen omistamien lehtien kehitystyössä ja palvelujen markkinoinnissa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.