Uusiouutiset 8/2012 ilmestyy 5.12.2012

Sen teemoja ovat konsultointi ja suunnittelu, ekodesign ja jätteen synnyn ehkäisy, ekokaivokset, kaatopaikat ja pilaantuneet maat.


Tilaa Uusiouutiset
 

Uusiouutiset 7/2012 ilmestyi 4.10.2012
Sen teemoja ovat jätevirrat, metalliromu, uusioraaka-aineet ja jätelogistiikka.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Yhdyskuntajätteestä tuskin tulee tuonti- ja vientituote

Nykyisillä lupaehdoilla yhdyskuntajätteestä tuskin tulee Suomessa fossiilisia polttoaineita korvaava energiateollisuuden vienti- ja tuontituote.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä
 

Jätelogistiikka muutosten edessä

Tuore selvitys ennustaa jätteenkuljetusten lisääntyvän ja kustannusten kasvavan. Uusi jätelainsäädäntö asettaa jätelogistiikalle paineita kehittyä entistä kustannus- ja energiatehokkaammaksi.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Stenan lippulaivalinjasto käyntiin

Stena Recyclingin uusi murskaus-, lajittelu- ja paalauslinjasto nostaa Lahden-yksikön yhtiön suurimpien tuotantoyksikköjen joukkoon.

Oulunkin polttojätteessä metallia

Uudet jätevoimalat ovat paljastaneet, että lajitellun yhdyskuntajätteen joukossa kaatopaikoille on mennyt paljon metalleja.

Salaisuus pinnan alla

Suomalainen MariMatic puskee innovoiden maanalaisen jätelogistiikan kansainvälisille markkinoille. Yhtiö hioo teknologiaansa kilpailuiskuun uusissa demo- ja testitiloissa Järvenpäässä.

Rakentamaan jo vuoden päästä

Varkauden lähelle Leppävirralle alkaa todennäköisesti nousta suomalainen leijukerrostekniikkaan pohjautuva jätevoimala jo vuoden 2013 syksyllä. Osakassopimuksia hiotaan juuri nyt.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.
 

Kolumni: Simo Isoaho

Neljännesvuosisata Jätehuoltoyhdistystä

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä