Uusiouutiset 6/2012 ilmestyi 3.9.2012
Sen teemoja olivat tuottajavastuu, pakkausjätteet, kuidut, muovi, puu, lasi, kaupan ja elinkeinoelämän jätteet.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Lajittelun laatu yllätti ekopistepilotissa

Kaupan, tuottajien, jätelaitosten ja viranomaisten yhteinen kuluttajapakkausjätteen keräyskokeilu ekopistepilotti päättyi elokuun lopussa. Muovien osalta kokeilua kuitenkin jatketaan, sillä tietoa ei ehditty kerätä vielä tarpeeksi.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Muovinkierrättäjät petrasivat taas

Muovipakkausten kierrätys kasvoi jo viidettä vuotta perättäin. Kaikkiaan yli 95 prosenttia pakkauksista käytetään uudelleen tai hyötykäytetään. Hyötykäyttöjärjestelmään kohdistuu silti uudistuspaineita. PYR ennustaa hyötykäyttömaksujen moninkertaistuvan.

Näin rakennetaan ekologinen pakkauselämys

Toimiva pakkaus ei ole pelkkä tuotetta suojaava kuori eikä sen suunnittelu ole mitään yksinkertaista puuhaa, todettiin PACK-AGE-pakkaussuunnittelukurssilla.

Uusi sähköromudirektiivi kiristää keräystavoitteita

Vuodesta 2016 lähtien olisi saatava kerättyä vähintään 45 prosenttia markkinoille kolmena aiempana vuonna laskettujen SE-laitteiden keskiarvopainosta. Vuodesta 2019 tavoite kiristyy 65 prosenttiin painosta tai 85 prosenttiin maassa syntyneestä SE-romusta. Vuoteen 2015 saakka sovelletaan nykyisiä keräystavoitteita.

Tölkkitehtaat tölkittäjien viereen

Suomi muuttuu alumiinisten juomatölkkien tuojasta viejäksi uusien kotimaahan sijoittuvien tölkkitehtaiden ansiosta. Metallipakkauksista yli 80 prosenttia kiertää nyt materiaalina.

Westenergy aloitti koepoltot

Westenergyn jätteenpolttolaitos Mustasaaressa aloitti koetoiminnan juhlallisessa tilaisuudessa 6. elokuuta.

Laanilan ekovoimalaitos käyntiin

Lupahuolet tai kylmät talvetkaan eivät nujertaneet Oulun Energian ekovoimalaitoksen rakentamista. Budjetti ja aikataulu pitivät.

Kolumni: Margareetta Ollila, PTR ry:

Vähemmän ruokaa roskiin - pakkauksen ansiosta

Lue kolumni pdf:nä tästä.

 

Uusiouutiset 5/2012 ilmestyi 14.6.2012
Sen teemoja olivat tuottajavastuu, metalliromu, SER, akut ja paristot, vaaralliset jätteet ja materiaalitehokkuus.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Sähköromun ohivirtaus katkaistava

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) virta harmaan talouden järjestelmiin on saatava katki. Se on ainoa keino saavuttaa EU:n tiukentuvat keräysvaatimukset, sanoo SER-tuottajayhteisön Arto Puumalainen.

Autot murskaksi perheyrityksissä

Suomen Autokierrätys on saanut kevään aikana vahvistusta valtakunnalliseen operaattoriverkostoonsa perheyrityksistä. Kajaanin Romu Oy ja Eurajoen Romu Oy ovat investoineet romuautojen käsittelyyn uutta murskauskapasiteettia.

Romunkierrätyksen säteilyohjeet uudistuvat

Onko romunkäsittelijöillä tarpeeksi tietoa siitä, miten pitäisi toimia, jos romuröykkiöstä löytyy säteilylähde? Alan kansainvälistä ohjeistusta uusitaan juuri. Säteilyturvakeskus lupaa huomioida uudessa strategiassaan varsinkin pienet romupihat.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kuinka ”nanotennismaila” kierrätetään?

Nanomateriaalit yleistyvät pinnoitteissa ja urheiluvälineissä. Mutta vapautuuko niiden kierrätysprosesseissa nanohiukkasia? Tätä tutkii nyt Ketek Oy.

Tägi tietää tuottajan

Suomalaishanke tuo jätehuoltoon älykästä tiedonhallintaa. Tulevaisuudessa esimerkiksi akut tai sähköromut voidaan lajitella kierrätyslaitoksessa niiden elinkaariseurantatietojen ja valmistajan tietojen perusteella.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Elinkaariarvio pienyrityksenkin työkaluksi

Kun yritys tietää tuotteensa koko tuotantoketjun elinkaarivaikutukset, tiedosta voi syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etua kilpailijoihin verrattuna. Elinkaariosaaminen edellyttää myös yritysten ja tutkimuslaitosten verkottumista.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Hynttyyt yhteen?

Uusmaalaiset saattavat saada pian uuden, yhteisen jäteyhtiön, jos osakaskunnat sanovat kyllä liitossuunnitelmille. Itä-Uudenmaan Jätehuolto ja Rosk’n Roll jäisivät niminä historiaan, mutta toiminta jatkuisi lähes ennallaan.

Lääkejäämät pois vesistä lyhyillä sähköpurkauksilla

Suomessa on kehitetty energiatehokas, sähköpurkaukseen perustuva vedenpuhdistusmenetelmiä. Menetelmää aletaan testata vuoden mittaisella kokeilujaksolla.

Miten pysäyttää Pietari dumppaamasta jätteensä laittomille kaatopaikoille?

Suomalais-venäläisen tutkimusryhmän mukaan Pietarin seudun yhdyskuntajätehuollon kohentamisessa olisi paljon parantamisen varaa. Tutkimustuloksista julkaistiin äskettäin artikkeli Waste Management Journalissa, jota eräs tutkimusryhmän jäsen Tuija Paunio nyt referoi Uusiouutisille.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kolumni: Liisa-Marie Santakoski, Recser Oy

Uusi jätelaki parantaa tuottajien asemaa

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kangas kiertää Kairossa

Jätemäärät kasvavat etenkin kehitysmaissa. Köyhissä maissa paikalliset kierrätysjärjestelmät tuovat toimeentuloa ja toimivat tavoilla, joista länsimaatkin voivat ottaa oppia.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Suomalainen karjahdus kaikui IFAT-messuilla

IFAT Entsorga -messujen täyteen buukatuissa näyttelyhalleissa kierteli toukokuussa ennätysmäärä väkeä. Myös suomalaiset jäte- ja ympäristöalan osaajat suuntasivat sankoin joukoin Müncheniin.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Ennustajat jätelaitospäivillä: Kunnan järjestämä jätteenkuljetus yleistyy

Jätelaitospäivien ennätysyleisö sai käyttää ennustajanlahjojaan. Yleisöäänestyksen perusteella kierrätystavoitteisiin päästään ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus vähenee selvästi.

 

Uusiouutiset 4/2012 ilmestyi 15.5.2012
Sen teemoja olivat Yhdyskuntajätteet, jätteen lajittelu, kuljetus, keräys, käsittely ja kalusto.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Jäteasetukseen 50 prosentin kierrätystavoite

Erilliskeräysvaatimukset tiukentuvat uudessa jäteasetuksessa. Rakennus- ja purkujätteen kierrätysvaatimus pysyi lausuntokierroksella annetuista kommenteista huolimatta haastavana.

Jätelautakunnat paljon vartijoina

Uusi jätelaki siirtää jätehuollon viranomaistehtävät jätelautakunnalle. Lautakuntien perustaminen ei ole kuitenkaan sujunut ongelmitta.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Nelilokerokeräyskokeilu pääsi valokeilaan

Sipoossa kokeillaan, saadaanko hyötyjätteet tehokkaammin talteen ekopisteiden sijaan omakotitalokohtaisella monilokeroastiakeräyksellä. Kokeilu vertaa myös keräystapojen ympäristövaikutuksia.

Joensuu ja Kuopio Varkauden voimalakimppaan

Varkauden ekovoimalaitoksen toteutuminen on saanut vahvistusta Joensuun ja Kuopion myönteisistä päätöksistä.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Kaatopaikkakielto noin kahdelle miljoonalle jätetonnille

Ympäristöministeriö väläyttää poikkeuslupamahdollisuutta välttyä orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltokriteereistä aikataulusyistä. Muuten asetus koskisi lähes kaikkia tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä, myös jätteenkäsittelyn rejektejä.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.


Uusia jäteratkaisuja rakentajille

Länsiuusmaalaiset rakentajat ja purkajat ovat saaneet yhteistyöhankkeessa uusia logistiikkapalveluja rakennusjätehuoltoon. Jätteet kulkevat esimerkiksi säkeissä, lajittelulavoilla ja jopa proomulla.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Jätehuollon seurantapalvelujen tarve kasvaa

SITA Finland Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kangas ennustaa, että jätteen määrän vähentämiseen liittyvien seuranta- ja konsultointipalvelujen kysyntä kasvaa tasaisesti lähivuosina.

Kolumni: Heikki Riste: Uusi jätelaki on ”susi syntyessään”

Lue kolumnin sähköinen versio tästä.

Pysäyttääkö laiminlyöntimaksu vapaamatkustajat?

Suomen Uusioraaka-aineliiton jäsenet odottavat uuden jätelain helpottavan esimerkiksi vapaamatkustajaongelmia mutta pelkäävät sen tuovan myös lisää kustannuksia.

Vuosikokouksessa hierottiin pakkarikauppojakin

Ympäristöyritysten Liitto vietti vuosikokoustaan huhtikuun lopussa viileässä kelissä Jyväskylässä. Kun jäteyrittäjät kokoontuvat yhteen, puheenaiheena on väistämättä uusi jätelaki. Kaupanteoltakaan ei voi välttyä.

Jätteenpolton tuhkien haittoja voi vähentää

Jätteenpolton tuhkasta muodostuvan suotoveden raskasmetallipitoisuutta on mahdollista vähentää, osoitti Leena Sivulan väitöstutkimus Jyväskylän yliopistossa.

Uusia keinoja haitallisten aineiden näytteenottoon

Näytteenottoon tarvitaan nykyistä halvempaa ja tehokkaampaa tekniikkaa, sillä näytemäärät kasvavat tulevaisuudessa. Näin ennustaa Heidi Ahkola väitöstyössään Jyväskylän yliopistossa.

Kulutuksen kohtuullistaminen jää ekotehokkuuden varjoon

Annukka Bergin Helsingin yliopistossa tekemä väitöstutkimus löysi uusia tapoja edistää kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikkaa Suomessa.

Kaivoksen jätevedet puhtaaksi sivukivellä

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kehitetään keinoja, joilla kaivosteollisuuden jätevedet saataisiin puhdistettua nykyistä tehokkaammin ja edullisemmin.

 

Uusiouutiset 3/2012 ilmestyi 11.4.2012
Sen teemoja olivat biojätteet, bioenergia, muovit, kaupan ja elinkeinoelämän jätteet ja maatalousjätteet.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Kauppojen biojätettä vähemmän kaatopaikalle

 

Monimutkaiseksi moititulla eläinperäisten jätteiden jätehuoltoa säätelevällä EU-lainsäädännöllä on ollut yllättäviä, hyviäkin vaikutuksia. Muutamilla alueilla sivutuoteasetus on selvästi vähentänyt kaupoista kaatopaikalle joutuvan biojätteen määrää.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Tulevaisuuden biojätehuoltoon kuuluu leväkasvattamo

 

Mikrolevien kasvatus yhdistettynä jätteiden käsittelyyn saattaa tarjota tuottoisan, ympäristöystävällisen ja eettisen vaihtoehdon tulevaisuuden bioenergian tuotantoon.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Mikrobit tuottavat biomuoveja uusiutuvista luonnonvaroista

 

Uusilla biotekniikan ja kemian menetelmillä on mahdollista tuottaa tehokkaasti uusiutuvista luonnonvaroista kemikaaleja, materiaaleja ja polttoaineita.

 

Maatalousmuovijäte korvaa kivihiiltä

 

Maatilojen muovijäte päätyy Ekokemin ja MTK:n yhteistyön kautta kierrätyspolttoaineeksi hyötykäyttöalalle tuttuun kattilaan Varkaudessa.

 

Kaupan ekopisteet keräävät suuria jätevolyymejä

 

Ekopistepilotin alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että kauppojen yhteydessä sijaitsevilla keräyspisteillä voidaan kerätä tehokkaasti isoja kuluttajapakkausjätevirtoja.

 

Suomeen 5-7 uutta biokaasulaitosta

 

Suomen biojätteen käsittelykapasiteetti kasvaa muutamassa vuodessa sadoilla tuhansilla tonneilla, kun VamBion laitoskonsepti monistuu valtakunnalliseksi kotimaisten sijoittajien rahoituksella.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Pietarin ja Turun jäteyhteistyö etenee

 

Tiedottaminen ja suomalaisten parhaiden käytäntöjen soveltaminen ohjaavat Venäjän jätehuoltoa vähitellen oikeaan suuntaan.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Kolumni: Christoph Gareis, Biolaitosyhdistys ry

 

Miksi kannattaa erilliskerätä ja käsitellä biojätettä?

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Paperinkeräyksellä uusi strategia

 

Paperinkeräys Oy täyttää ensi vuonna 70 vuotta, mutta vanhuudenkankeuden sijasta yhtiö laittaakin uuden vaihteen silmään.

 

Majakasta materiaalitehokkuutta jätehuoltoon

 

Viime vuonna alkaneessa Majakka-hankkeessa etsitään käytännönläheisiä keinoja jätteen synnyn ehkäisyyn sekä tuotetaan jätevirtojen hallintaan liittyvää tietoa.

 

Uusiouutiset 2/2012 ilmestyi 23.2.2012
Sen teemoja olivat kierrätys, ekodesign, jätelogistiikka, kaupan jätteet, rakennusjätteet sekä ympäristöalan koulutus.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Hidasteita matkalla kohti kierrätysyhteiskuntaa

Onko kierrätysyhteiskunta utopiaa vai realistinen tavoite? Tätä pohdittiin tammikuisilla Tekniikan päivillä Espoon Otaniemessä.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Tuhkan ravinteet takaisin metsään

Suomalaismenetelmä palauttaa ravinteet kiertoon tuhkasta ja tuottaa samalla uudenlaista uusioraaka-ainetta.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Loppu vaatetuhlaukselle!

Vaate- ja tekstiiliteollisuuteen tarvittaisiin tuottajavastuuta ja muitakin uusia keinoja ekologisempaan ja materiaalitehokkaampaan otteeseen, osoittaa suomalainen väitöstutkimus.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Enemmän betonijätettä tiepohjiin

Suomessa voitaisiin hyödyntää betonijätteitä paljon nykyistä enemmän tie- ja pysäköintialuerakenteissa. Hyötykäyttöä puoltavat sekä ekotehokkuus että kustannussyyt.

Destamatic varautuu uusioraaka-aineiden kysynnän kasvuun

Destamatic Oy ja sen tytäryritys Tehokierto Oy investoivat uuteen käsittelykapasiteettiin jätelain etusijajärjestyksen hengessä. Yrityksille jäte ei ole jätettä vaan raaka-ainetta.

Syntypaikkalajittelun seurantapalvelulle indikaattorit

Taloyhtiöt voivat vastaanottaa ajantasaista palautetta jätekertymistä, kierrätysmääristä ja niiden kustannuksista. Avainasia palautteessa on soveltuvien indikaattorien tunnistaminen. Aalto-yliopiston tutkimuksessa asetettiin syntypaikkalajittelun indikaattorit tärkeysjärjestykseen.

Selvitys kertoo, miten jätekuljetukset kannattaa kilpailuttaa

Urakka-alue kannattaa muodostaa sellaiseksi, että myös pienet, yhden tai kaksi jäteautoa omistavat urakoitsijat voivat osallistua tarjouskisaan tasavertaisesti muiden kanssa, suosittelee tuore selvitys.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Kolumni, Mari Pantsar-Kallio:

Yhteistyöllä kohti korkealle asetettuja cleantech-tavoitteita.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Jätteen lajittelututkimuksia opintojen ohessa

Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian insinööriopiskelijat pääsevät käsiksi todelliseen käytännön työhön projektiopinnoissaan, joihin kuuluu muun muassa yhdyskuntajätteen lajittelututkimuksia.

L&T:n uusi toimitusjohtaja Pekka Ojanpää pääsi heti johtamaan strategiamuutosta

Lassila &Tikanojan uusi toimitusjohtaja on maailmankansalainen, jota viehättää tilaisuus parantaa bisneksen kautta ihmisten arkea.

Eurooppaan tarvitaan miljoona uutta tutkijaa

Ympäristörahoituksen hakemiseen on tulossa helpotusta, kerrottiin Keski-Suomen Energiapäivillä.

Parikymmentä suomalaistoimijaa esillä IFAT Entsorgassa

IFAT Entsorga odottaa taas yli sataa tuhatta kävijää Müncheniin toukokuussa. Saksalaismessut ovat monelle suomalaisellekin jäte- ja kierrätysalan yritykselle vuoden ykköstapahtuma.

Uusioblogi: Riikka Salokannel

Sex and the city

Yrittäjä on linkki uusioraaka-aineiden tarvitsijan ja tarjoajan välillä

Kari Savolainen on nähnyt pitkän uransa aikana uusioraaka-ainekaupan monesta näkökulmasta. Nyt hän myy ja ostaa erilaisia kierrätysmateriaaleja yrittäjänä Suomen Raaka-Aine Kierrätys Oy:ssä.

 

Uusiouutiset 8/2011 ilmestyi 7.12.2011
Lehden teemoja olivat kaatopaikat ja pilaantuneet maat, jätelogistiikka sekä alueteemana Lappi ja Rovaniemi.


Uusiouutisten tilaaja: Pääset lukemaan numeron flash-muotoista nettilehteä sekä pdf-muotoista arkistokappaletta sähköpostiisi saamillasi tunnuksilla.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Orgaanisten jätteiden kaatopaikkakielto käännyttää rejektitkin portilta

Ympäristöministeriön valmistelema uusi asetus käännyttää vuonna 2016 kaatopaikan portilta puolitoista miljoonaa tonnia sellaista jätettä, jota sinne vielä nykyisin loppusijoitetaan. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Ahtaasta tilasta avautuu uusia vaihtoehtoja

Ahdas jätehuone ei aina ole vain este. Jätehuollon vaihtoehtoisia ratkaisuja etsivälle Compactor Finland Oy:lle asiakkaan tila on suunnittelun ja uusien lajittelumahdollisuuksien lähtökohta.

Savaterra puhdistaa Ranskan kreosoottimaita

Rovaniemeläinen Savaterra Oy pettyi Suomen ympäristölainsäädäntöön. Yhtiön pilaantuneiden maiden puhdistusteknologia menestyy nyt ulkomaisissa hankkeissa.

Mikä on riittävä siirtymäaika kuljetusjärjestelmän vaihdoksessa?

Jätealan toimijat ovat erimielisiä siitä, miten jätteenkuljetusjärjestelmän muutokset pitäisi tehdä ja millaisia siirtymäaikoja muutoksiin tarvitaan nyt, ennen uuden jätelain voimaantuloa. Näkemyserot heijastuvat myös kuntapäättäjien saamaan informaatioon.

Palovahinkojen jätehuoltoon huomiota

Kaatopaikkakelpoisuusmenettely ja siihen liittyvä jätteiden sijoitettavuuden arviointi voivat säästää öljy- ja vahinkotapausten jälkiraivausten ja kunnostustöiden kustannuksia sadoilla tuhansilla euroilla. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Kujalan puu- ja energiajätteen käsittelylaitos käynnistyi

Muovit ja muut energiajätteet menevät samaan käsittelylaitokseen puujätteiden kanssa Lahden Kujalassa.

Kolumni: Nora Forsman, Pidä Saaristo Siistinä ry: Onko meri roskiksemme?

Hyötykäytettävyys siivittää biokomposiitteja

Muovi Plastics -messuilla Lahdessa ennakoitiin kasvua luonnonkomposiiteille ja biomuoveille.

Hongkong haluaa kierrättää itse

Hongkongin seitsemän miljoonan asukkaan kaupunki on tottunut viemään kierrätettävät jätteensä manner-Kiinan laitoksiin hyödynnettäväksi. Nyt kaupunki haluaa tähän muutoksen. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Pohjoismainen cleantech pinnalla Piilaaksossa

Pohjoismaiset cleantech-osaamisen kärkiyritykset esittelivät innovaatioitaan riskisijoittajille Kalifornian Piilaaksossa marraskuun puolivälissä.

Kaatopaikkajätteiden esikäsittely lisääntyy

Orgaanisten jätteiden kaatopaikkakielto tietää suuria muutoksia jätehuoltoon. Esimerkiksi rakennusjätteitä on tulevaisuudessa lajiteltava, murskattava ja käsiteltävä nykyistä tehokkaammin, ennakoitiin valtakunnallisilla jätteen hyötykäyttöpäivillä.

ZenRobotics on Euroopan paras

Tekoälyrobotiikkaa jätteenlajitteluun kehittävä helsinkiläinen ZenRobotics Oy on voittanut kultaa eurooppalaisia ympäristöinnovaatioita arvottavassa EEP Award -kisassa Pariisissa. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Uusiouutiset 7/2011 ilmestyi 2.11.2011
Lehden teemoja olivat jätteen energiakäyttö, rakennusjätteet ja rakentamisen ekotehokkuus, pilaantuneet maat ja muovit.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Kierrätysmuovituotteet eivät synny asetuksilla

Muovialan toimijat kyseenalaistavat, mitä kuluttajilta kerätyllä muovilla voi tehdä. Pilotti näyttää, millaista muovia saadaan ja paljonko. Tuotteistus ei käynnisty asetuksesta, toimijat muistuttavat. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Kuonaa sementtiin, ylijäämämaat hyötykäyttöön

 

Rakentamisessa tarvittaisiin nopeasti hyötykäyttöinnovaatioita, jotta Suomen luonnonvarojen käytön materiaalitehokkuus paranisi.

 

Ympäristövastaavat tulevat työmaille

 

Ensimmäiset oppisopimuskoulutettavat ympäristövastaavat panevat jo työmaita järjestykseen pääkaupunkiseudulla.

 

Polttoainelaitoksesta materiaalikierrätykseen

 

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy kolminkertaistaa kierrätyspolttoainekapasiteettinsa uudella linjastollaan. Eniten kasvaa kuitenkin materiaalihyötykäyttö. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Sähköromun keräyksessä suuria ongelmia

 

Jopa puolet vuosittain käytöstä poistuvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista sekä kannettavista paristoista ja akuista päätyy tuottajien ylläpitämän palautusjärjestelmän ulkopuolelle. Sivuvirrat aiheutuvat tuottajien palautuspisteverkoston ulkopuolisista toimijoista sekä kotitalouksien puutteellisesta kierrätyskäyttäytymisestä.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Kolumni: Mika Surakka

 

Mika Surakka muistuttaa, että kierrätys toteutuu vasta, kun jokin valmistava yritys tekee ostopäätöksen uusioraaka-aineesta.  

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Kaupat heittävät roskiin paljon tuoretuotteita

 

MTT:n arvion mukaan Suomen kauppojen ruokahävikki on reilut 65 miljoonaa kiloa vuodessa.

 

Uusiouutiset 6/2011 ilmestyi 23.9.2011
Lehden teemoja olivat jätteen synnyn ehkäisy, pakkaukset, puu, kuidut, lasi, kaupan ja elinkeinoelämän jätteet sekä materiaalitehokkuus.


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Jääkö vain nestepakkauksille jätestatus?

Kartonkiteollisuus ja kierrättäjät pelkäävät, että kierrätystä edistämään tarkoitettu EU-säädös saattaa jopa vaarantaa nestepakkauksen keräyksen ja kierrätyksen.

Keräyskartongille lisää ottajia

Kierrätyskuitujen ja keräyskartongin markkina-arvo on nousussa. Vaikka kotimaista keräyskartonkia on päätynyt vientiin, sille on ilmaantunut lisää hyötykäyttäjiä myös Suomessa.

Kestopuun kerääjät varautuvat pylvästulvaan

Demolite Oy:n Tuuloksen terminaali laajentaa toimintaansa kestopuusta metsähakkuutähteisiin ja rakennuspuuhun. Samalla varaudutaan lähivuosina käytöstä poistuvien pylväsvirtojen päätymiseen hyötykäyttöjärjestelmään.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Lapin laittomia kaatopaikkoja siistittiin talkoovoimin

Pidä Lappi Siistinä ry järjesti heinäkuussa 2011 Rovaniemen ja Kemijärven rajamaastossa talkooleirin, jossa siistittiin vapaaehtoisvoimin kaksi maastosta löytynyttä laitonta kaatopaikkaa sekä siivottiin muutenkin roskia luonnosta. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Hylky paremmin hyötykäyttöön

Uusi kolmiulotteinen kuvantamistekniikka tehostaa hylyn käyttöä paperiteollisuudessa.

Yhä vähemmän pakkausjätettä kaatopaikalle EU-maissa

Euroopan pakkausalan ympäristöorganisaatio Europenin tuoreen tutkimuksen mukaan kaatopaikalle päätyvän pakkausjätteen määrä on vähentynyt radikaalisti.

Kolumni: Ympäristöministeri Ville Niinistö:

Luonnonvarat säilyvät säästämällä
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Vaahtolasi haastaa perinteiset rakennusmateriaalit

Suomen ensimmäinen vaahtolasitehdas Forssassa tekee rakennusmateriaalia sellaisesta kierrätyslasista, jolle oli aiemmin vaikea löytää hyötykäyttökohteita.

Iiro Viinanen ja jätteidenlajittelun takinkääntö

Kun eduskunnassa ryhdyttiin 1980-luvulla lajittelemaan jätteitä, Iiro Viinanen (kok) ei voinut kuvitellakaan osallistuvansa moiseen touhuun. Nykyisin Viinaset lajittelevat jätteensä yhdeksään astiaan, käyvät kirpputoreilla ja käyttävät ostoksilla kestokassia.

 

Uusiouutiset 5/2011 ilmestyi 17.6.2011
Lehden teemoja olivat tuottajavastuu, metalliromu, SER, akut ja paristot, ajoneuvot ja renkaat sekä vaaralliset jätteet. Alueteemana Kokkola


Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Minne katoavat sähköromut ja akut?

Sähkö- ja elektroniikka-alan toimijat ja kierrättäjät haluavat selvittää, minne katoaa suuri osa materiaalivirroista. Ne eivät kerry virallisiin keräysjärjestelmiin.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Pohjanmaan nahkatehtaat toiveikkaita

Pohjalaisten nahkatehtaiden lietteelle on etsitty hyötykäyttövaihtoehtoja pian päättyvässä projektissa. Lietteiden käsittely on haasteellista mutta mahdollista.

Optinen lajittelu toimii Kokkolan seudulla

Kokkolan seudun 11 kunnan jätehuoltoyhtiö Oy Ekorosk Ab on kyennyt nostamaan jätteensä hyödyntämisastetta niin, että vain alle kahdeksan prosenttia kotitalousjätteestä viedään enää Storkohmon kaatopaikalle Kokkolaan.

Putkikuljetusjärjestelmä etenee Tampereella

Tampereen Vuoreksen asuinalueelle tulevan jätteen putkikuljetusjärjestelmän ensimmäisen vaiheen putkiasennustyöt ovat jo loppusuoralla.

Metalliromu pääsi jätestatuksesta - entä sitten?

EU uskoo, että metalliromun end-of-waste-kriteerit vauhdittavat romun kierrätystä. Suomalaistoimijat pohtivat, keveneekö byrokratia todellisuudessa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Kassakuitti kertoo ostosten ympäristövaikutukset

Turkulainen Ympäristökoulu Metsätähti on kehittänyt uuden, havainnollisen välineen ympäristövalistukseen. SimShop-kassaohjelmisto kertoo shoppailijalle, kuinka paljon ostokset kuormittavat ympäristöä.

Kolumni: Sakari Hietala, Elker Oy

Tuottajan vastuuta vastuulliselle kuluttajalle
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Ramboll mukana Norjan jättilaitoshankkeessa

Ramboll Analytics on mukana tutkimassa Norjaan nousevan CCS-koelaitoksen päästöjä. Jättimäisen laitoksen ympäristö- ja terveysriskit on arvioitava huolella, sillä tekniikasta ei tahdota uutta Kyläsaarta.

Sairaalasängyille toinen elämä Afrikassa

Suomalaisista sairaaloista poistetaan käytöstä hyväkuntoisia sänkyjä, pyörätuoleja, hammaslääkärikalustoa ja muita tarvikkeita. Ennen suomalaispotilaita palvellut sänky päätyi yleensä romuttamolle. Nyt sille tarjotaan uusi elämä afrikkalaisessa sairaalassa.

Rähjäämisestä rakentamiseen Jätelaitospäivillä

Jätelaitospäivien osanottajat lämmittelivät jo päästäkseen toteuttamaan kierrätyksen tehostamista käytännössä. Päivien väki vakuutteli, että riidat on riidelty, nyt on toiminnan ja uuden yhteistyön aika.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

Jätehuollon päätöksenteon tutkimukseen apurahaa

Ekokem jakaa lähes sata tuhatta euroa luonnonvarojen säästämiseen liittyvään tutkimukseen.

Valmentaja parantaa maailmaa myös akkukierrätyksellä

Lauri Nylander on toiminut osa-aikaisesti lyijypohjaisten akkujen kierrätykseen erikoistuneen tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:n toimitusjohtajana nyt puolisen vuotta. Hän jakaa aikansa kierrätysasioiden ja yritysvalmennuksen välillä, sillä kaksi päivää viikossa hän valmentaa esimiehiä, johtoryhmiä ja asiantuntijoita hyvään johtamiseen HRM Partnersilla.

 

 

Uusiouutiset 4/2011 ilmestyi 13.5.2011
Lehden teemoja olivat jätevirrat, jätteen lajittelu, keräys, kuljetus ja käsittely sekä YT-messut.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Viisi jätevirtaa yhdistyy?

 

Viisi kunnallista jätehuoltoyhtiötä suunnittelee St1 Biofuels Oy:n kanssa rakentavansa yhteistä käsittelykapasiteettia alueiden biojätevirroille.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Molok Oy entistä vahvempana maailmalle

 

Molok ei kavahda syväkeräysmarkkinoiden kovaa kilpailua, vaan luottaa originaaliin brändiinsä. Yhtiö aikoo tuplata myyntinsä tulevina vuosina perustamalla uusia tehtaita ja asennusyksiköitä ympäri maailmaa.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.
 

Flaaming tähyilee jo rajan taa

 

Lahtelainen Flaaming Oy on onnistunut rakentamaan tuotepaletin, joka kattaa koko jätelogistiikkaketjun keräyksestä kuljetukseen. Nyt yhtiö aikoo lähteä testaamaan portfolionsa iskukykyä myös Venäjällä ja Baltian maissa.

 

Jätekuljettajien imago on yhä hyvä

 

Jätteenkuljetusta hoitavien ammattitaitoa, asiakaspalvelua ja asiantuntemusta pidetään tasokkaina, selviää tuoreesta imagokyselystä.

 

Kierrätysmateriaalien hyödyt paljastuvat elinkaarimenetelmillä

 

Tekes-rahoitteisessa elinkaaritutkimushankkeessa on saatu mielenkiintoisia tuloksia prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä. Elinkaariarvioinnin perusteella sivuainevirtojen hyödyntäminen uusien symbioosituotteiden valmistuksessa aiheuttaa hyvin matalan ympäristökuormituksen verrattuna neitseellisiin raaka-aineisiin.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Motivan materiaalikatselmustyökalu valmistui

 

Motiva on saanut valmiiksi kehittämänsä systemaattisen mallin materiaalisäästöön. Dokumentti materiaalikatselmusmallista sopii kaikille aloille yritysten ja konsulttien käyttöön.

 

Kolumni: Ari Lampinen

 

Miski ulosteita ja banaaninkuoria ei jalosteta mersun polttoaineeksi?

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Pesukoneen keksijä pitää joukkuehengestä

 

Kuuden hengen Keox Oy tekee teollisuuden ja kunnallistekniikan erikoislaitteiden valmistusta ja kunnossapitoa hallissaan Laukaan Rokkamäentiellä. Viime vuoden alussa toimitusjohtaja Heikki Elomaa sai idean rakentaa kaikkiin pakkareihin soveltuvan, nopean ja laadukkaan jäteastiapesurin. Nyt idea on edennyt prototyyppituotteeksi.

 

Uusiouutiset 3/2011 ilmestyi 18.4.2011
Lehden teemoja olivat kaupan jätteet, biojätteet ja bioenergia.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Kauppa pulassa: Käsittelylaitoksia liian vähän

 

Kaupan entisten elintarvikkeiden jätehuoltoon tuli helmikuun lopussa uusi EU-asetus, joka astui voimaan ilman siirtymäaikaa miltei saman tien. Asetuksen mukaisia käsittelylaitoksia on Suomessa liian vähän. Sekä kauppa että suomalaisviranomaiset moittivat vaatimuksia epäloogisiksi ja kaupalle kohtuuttomiksi.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Koeajot alkoivat diesellaitoksella

 

Ekoportin toimitusjohtaja Kristoffer Juslin usko, että diesellaitos voi mullistaa biopolttoainealan.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Kolmas bioreaktori käyttöön

 

Envor Biotech Oy on juuri ottanut käyttöön kolmannen reaktorin biokaasulaitoksellaan Forssassa.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Jäteasetus lausunnoille ennen kesälomia

 

Jätteiden yleisasetus ja biohajoavien jätteiden kaatopaikkakielto ovat työlistalla ensimmäisinä.

 

Kauppa haluaa joustavan ekopisteverkoston

 

Kauppa toivoo, että pakkausten tuottajavastuu hoidettaisiin järkevän, kustannustehokkaan ja joustavan ekopisteverkoston avulla.

 

Jätelaki hajottaa mielipiteet

 

Osa jätealan toimijoista on tuoreeseen jätelakiin tyytyväisiä, osa ei. Asetusten varalle jäi paljon odotuksia. Uusiouutiset kysyi muutaman vaikuttajan mielipidettä.

 

Kompostimassan jätestatukselle pian hyvästit

 

Euroopan komissio määrittelee syksyllä, milloin ja miten käsiteltyinä kompostimassat ja muut biohajoavat jätteet muuttuvat tuotteiksi.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Tyrannosaurus korvaa fossiilista

 

Raumalaiset ovat mullistamassa jätteenkäsittelyä. Kun jäte murskataan ja lajitellaan automaattisesti, siitä saadaan puhdasta kiinteää polttoainetta lähinnä kivihiiltä korvaamaan. Maailmanvalloituksessa on jo edetty Sao Paoloon ja Bangkokiin, kotimaassa neljäs laitos kohoaa Lahden seudulle.

 

Kolumni: Sari Huuhtanen, Käymäläseura Huussi ry:

 

Huussi voi pelastaa maailman, tai ainakin helpottaa hätää!

Lue kolumni tästä.

 

Entä jos?

 

Uusi ohje opastaa jätelaitoksia ja muita toimijoita turvaamaan asianmukaisen jätehuollon esimerkiksi onnettomuustilanteissa.

 

Sivuvirrat tuotteiksi

 

Jäykkä lainsäädäntö on vaikeuttanut jätteiden hyötykäyttöä Suomessa, totesivat puhujat Kemian Päivillä. Jätteiden prosessointi uusioraaka-aineiksi on tulevaisuuden bisnes, johon suomalaiset haluavat mukaan.

 

Vain hyvä tuuri on säästänyt suurilta öljyonnettomuuksilta

 

Suomi on maailman mittakaavassa hyvissä asemissa öljyntorjuntavalmiuden kannalta, mutta riskit ovat jatkuvasti kasvaneet. Näin totesi Meri Hietala Suomen ympäristökeskuksesta kertoessaan Suomen öljyntorjunnasta Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys MUTKU ry:n 10-vuotisjuhlaseminaarissa Hämeenlinnassa maaliskuun lopussa.

 

Ravinteiden kierrätyksen huippuhallitus haussa

 

Muodostettava hallitus päättää, aletaanko Suomesta todella tehdä ravinteiden kierrätyksen mallimaata

 

Uusiouutiset 2/2011 ilmestyi 21.3.2011
Lehden teemoja olivat kierrätys, jätteen keräys, kuljetus ja kalusto sekä ympäristöalan koulutus.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

 

Tekoäly mullistaa kierrätyksen

 

Suomalainen ZenRobotics Oy uskoo, että muutaman vuoden päästä tekoälyrobotiikka on lyönyt itsensä läpi edistyksellisenä kierrätysteknologiana kaikkialla maailmassa.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Oulussa lähestytään reaalipainolaskutusta

 

Oulun Jätehuolto on ottanut tammikuun puolivälissä käyttöön uuden järjestelmän, jonka ansiosta kaupungin tilakeskusta voidaan laskuttaa todellisiin jätepainoihin perustuvilla jätteenkäsittelymaksuilla.

 

Itä-Suomen jäteyhtiöt puuhaavat omaa kiertoleijuvoimalaa

 

Itä-Suomen kahdeksan jäteyhtiötä suunnittelevat oman jätevoimalan rakentamista joko Kiteelle tai Varkauteen.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Jätelaki vietti viisi kuukautta valiokunnissa

 

Eduskunta hyväksyi ympäristövaliokunnan tekemät muutokset jätelakiehdotukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Valiokunta rutisti viime hetkillä valmiiksi oman mietintönsä hallituksen jätelakiesityksestä.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Ympäristötuen voisi sitoa kierrätysravinteiden käyttöön

 

Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueeksi. Suunnitelmat saattavat lisätä myös jäteperäisten lannoitevalmisteiden kysyntää. Elävä Itämeri -säätiön puheenjohtaja linkittäisi maatalouden ympäristötuen kierrätysravinteiden käyttöön.

 

Jätebiomassojen jalostus hyödyttää ilmastoa ja vesistöjä

 

Jätebiomassojen hyötykäyttö voitaisiin saada taloudellisesti ja ympäristöllisesti kannattavaksi sillä, että yhdyskuntajätevirtoja hyödynnettäisiin yhdessä suurempien materiaalivirtojen kuten alkutuotannon biomassojen kanssa.

 

Jäteautoihin jäte-etanolia

 

TransEco-tutkimusohjelma toi jätepohjaisen etanolin raskaan kaluston polttoaineeksi. Ensimmäiset St1:n uutta RED95-etanolidieseliä koskevat testitulokset ovat lupaavia. St1 arvioi, että RED95 alentaa fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia ja hiukkaspäästöjä jopa 70 prosenttia.

 

Ympäristöalan koulutus houkuttaa

 

Ympäristöala on yhä useamman opiskelijan valinta tämän kevään yhteishaussa. Myös alan aikuiskoulutus vetää.

 

Valvojat rikollisten jäteviejien kannoilla

 

Vaarallisia jätteitä päätyy yhä laittomasti kolmansiin maihin, vaikka valvontaa ja tarkastuksia tiukennetaan jatkuvasti.

 

Polvenkorkuisena jäteauton kyytiin

 

Eero Salminen on istunut jätepakkarin penkillä nelivuotiaasta asti. Papan ja isän työstä tuli myös hänen ammattinsa.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä.

 

Kännykät pöytälaatikoista kiertoon

 

Kolumni: Peter Malmström, Teknologiateollisuus ry

Lue kolumnin sähköinen pdf-versio tästä.

 

Uusiouutiset 1/2011 ilmestyi 16.2.2011
Lehden teemoja olivat jätteen energiakäyttö, teollisuus- ja voimalaitosjätteet sekä materiaalitehokkuus.

Uusiouutisten tilaaja: Pääset lukemaan numeron flash-muotoista nettilehteä sekä pdf-muotoista arkistokappaletta sähköpostiisi saamillasi tunnuksilla.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Pian palaa yli miljoona jätetonnia

Ennusteiden mukaan Suomen energiakäyttökapasiteetti voi kolminkertaistua viidessä vuodessa nykyisestä noin 460 000 tonnista jopa puoleentoista miljoonaan jätetonniin.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kakkosvoimalaa rakennetaan jo

Ekokemin tontilla Riihimäellä tehdään jo maansiirtotöitä kakkosvoimalaa varten. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät maaliskuun alussa.

Ekokem vahvistaa teollisuuden palveluverkostoaan

Ekokem rakentaa lisää palveluja teollisuus- ja yritysjätteiden käsittelyyn. Ekokemin suurten palvelukeskusten verkosto täydentyy Salon ja Kokkolan keskuksilla.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!


Pakkausten ja keräyspaperin tilastointia täsmennettävä

Nykyiset laskentatavat antavat yliopistoselvityksen mukaan liian hyvän kuvan pakkausten ja keräyspaperin talteenotto- ja kierrätysasteista.

Sähköromulle tulossa tiukat keräystavoitteet

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin uudistus etenee. Euroopan parlamentti esittää jopa 85 prosentin keräystavoitetta vuodelle 2016.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kolumni: Jari Kortesoja, Suomen Romukauppiaiden liitto ry

Vapaa kilpailu kierrätyksessä on elinehto kierrätysalan yrityksille.
Lue kolumni sähköisessä pdf-muodossa tästä!

Jalka kierrätyksen jarrulta kaasulle

Jämsäläisellä Hannu Salosella on 25 vuoden kokemus ympäristö- ja hyötykäyttöalalta. Hän uskoo, että Suomella voisi olla mahdollisuuksia nousta kierrätysteknologian vientimenestyjäksi.

Ympäristöhaitta hyödykkeeksi: Lannasta liiketoimintaa

tämeren maiden kotieläinten lanta halutaan ottaa hyötykäyttöön. Ehtymättömästä raaka-aineesta on määrä jalostaa ympäristöä säästäviä täsmälannoitteita ja nykyistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Lannan käsittelyteknologioista toivotaan uutta liiketoimintaa.

Uusiouutiset 8/2010 ilmestyi 20.12.2010
Lehden teemoja olivat kaatopaikat ja pilaantuneet maat.

Uusiouutisten tilaaja: Pääset lukemaan numeron flash-muotoista nettilehteä sekä pdf-muotoista arkistokappaletta sähköpostiisi saamillasi tunnuksilla.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Kaatopaikkakaasut karkaavat

Valtio ei ole tarjoamassa porkkanaa kaatopaikkakaasujen hyödyntämiseen sähköntuotannossa. Ilmastosyistä kaasunkeräysjärjestelmät olisi hyvä saada ainakin merkittävimmille kaatopaikoille.

Kaatopaikkarakenteet riski pohjavesille?

Kaatopaikkarakenteita tutkinut asiantuntija peräänkuuluttaa pikaista tutkimusta siitä, ovatko Suomessa toteutettujen uusien kaatopaikkojen rakenteet riski pohjavesille.

Mömossenin vanhan kaatopaikan maisemointi etenee

Itä-Uudenmaan Jätehuollon Sipoon Mömossenin kaatopaikan sulkeminen on hyvässä vauhdissa. Käyttö lopetettiin vuonna 2007 ja lopulliset pintarakenteet valmistuvat ensi vuonna.

Sementti sitoo saasteet

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on syntymässä uudenlainen ratkaisu Itämeren satama-altaiden siivoamiseen: pohjaan kertyneiden haitallisten aineiden sitominen sementillä. Turvallisiksi käsitellyt maa-ainekset voidaan hyötykäyttää maarakentamisessa.

Kolumni: Terveisiä jätehierarkian pohjalta! 

Lue Ekokem-Palvelu Oy:n Jan Österbackan kolumni tästä: Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Romutynnyrien käsittelyn lupaehdot ovat epätasapuolisia

Tuore apulaisoikeusasiamiehen päätös vahvistaa, että käytöstä poistettujen tynnyreiden käsittelyn ympäristöluvat ovat epätasapuolisia eikä käsittelyn valvonta ole ollut riittävää.

Lyon jumiutui lumeen

Pollutec-messut Ranskan Lyonissa saivat tuta epätavallisten sääilmiöiden voimat. Ennätysmäiset lumisateet jumiuttivat liikenteen niin, ettei osa kävijöistä ja näytteilleasettajista kyennyt edes pääsemään messuhallille.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kassi kiertäisi, jos kuluttaja skarppaisi

Muovikassin kierrätys uudestaan ja uudestaan onnistuisi nyt tekniikan puolesta täysin. Ruokakesko, Suominen Joustopakkaukset ja Lassila & Tikanoja ovat kehittäneen tavan hyödyntää Ruokakeskon omia kuljetussuojamuoveja.Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Mekaanisen jätteenkäsittelyn rejektit tuottavat haisevia kaasuja

Rakentamis- ja teollisuusjätteiden käsittelyrejektit tuottavat kaatopaikalla haisevia kaasuja. Tutkimuksessa mitattiin suurimmat rikkivetypitoisuudet seula-alitetta sisältäneistä reaktoreista.Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kaatopaikkojen metaanipäästöjä voidaan vähentää biologisesti

Metaania hapettavat pintakerrokset soveltuvat kaatopaikkojen metaanipäästöjen vähentämiseen myös viileässä ilmastossa, osoitti Juha Einolan väitöstutkimus. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Uusiouutiset 7/2010 ilmestyi 4.11.2010
Lehden teemoja olivat jätteen energiakäyttö, rakennus- ja teollisuusjätteet, vaaralliset jätteet sekä materiaalitehokkuus

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Jäteala älähti biojätetutkimuksesta

Rosk'n Roll tiedotti syyskuussa tutkimustuloksista, joiden mukaan biojätteen erilliskeräyksestä ei ole hyötyä ympäristölle. Tutkimus nostatti äläkän. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jäteverolakiin tuli uusia verottomia jäteluokkia

Kuusi jäteluokkaa siirrettiin jäteverolain valmistelun loppumetreillä verollisista verottomiksi. Verottomuuden perusteena on se, ettei näiden jätejakeiden hyödyntämiseen ole teknisiä tai ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Jätelain päälinjaukset säilyivät, muutoksiakin tuli

Pakkausten täysi tuottajavastuu ja sopimusperusteinen jätteenkuljetus säilyivät hallituksen jätelakiehdotuksessa. Lausuntojen perusteella lakiesityksen yksityiskohtia kuitenkin muutettiin. 

Kertakäyttötaloista kierrätysrakentamiseen

Painavan purkubetonin kierrätys on välttämätöntä tiukentuvien rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Muidenkin rakennusmateriaalien kierrätystä voitaisiin tehostaa. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Teollisuuden sivuvirroista uusia tuotteita 

Suomalaisista teollisuusyrityksistä esimerkiksi Kemira ja Ruukki hyödyntävät onnistuneesti kierrätysraaka-aineita toiminnassaan. Sivuvirtojen käyttäminen uudessa tuotannossa pienentää kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää ja parantaa jätehuollon ennustettavuutta.

Professori Clark: Jäte on huomisen raaka-aine

Yorkin yliopiston professori James H. Clark ennustaa, että jätteistä tulee tulevaisuuden raaka-ainelähteitä. Samoin teollisia prosesseja joudutaan yhä enemmän korvaamaan biojalostuksella ja sen avulla tuotetuilla tarvikkeilla. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kolumni, Kaisa Kekki: 
Tavoitteena nolla kiloa rakennussekajätettä

Lue jutun sähköinen pdf-verio tästä!

Kastemadoilla kärkijoukkoon

EEP Award -ympäristöpalkintokilpailun kymmenen finalistin joukossa on matoihin perustuvaa jätevedenpuhdistusta, muovipakkausten erottelua biojätteistä ja energiatehokkaita ilmastointiratkaisuja.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Lajittelu on lääke lääkejätehuoltoon

Jos lääkejätteiden hävittämisketjussa menee jokin pieleen, seuraukset näkyvät maalla, merellä ja ilmassa.

Suomalaiset tyytyväisiä Müncenissä

Suomalaiset näytteilleasettajat tuntuivat tyytyväisiltä siihen, että IFAT-messut ja Entsorga yhdistyivät ympäristöalan jättimessuiksi.

Ympäristömessuilla miekkailua rahasta

Ympäristömessuilta, Jätehuoltopäiviltä ja seminaareista sai kattavan katsauksen jätealan puheenaiheisiin. Lakiuudistusten kustannusvaikutukset herättivät keskustelua.

 

Uusiouutiset 6/2010 ilmestyi 20.9.2010
Lehden teemoja olivat tuottajavastuu, sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot, jätteen keräys, käsittely ja kuljetus sekä pakkaukset.

Uusiouutisten tilaaja: Pääset lukemaan numeron flash-muotoista nettilehteä sekä pdf-muotoista arkistokappaletta sähköpostiisi saamillasi tunnuksilla.

Lehdessä käsiteltiin muun muassa seuraavia aiheita:

Sähköromulle tulossa kova keräystavoite

Sähkö- ja elektroniikkaromusta yhä suurempi osa on saatava talteen. EU:n parlamentti suunnittelee keräystavoitteen nostamista jopa 85:een prosenttiin syntyvästä romusta. Lue jutun sähköinen pdf-verio tästä!

Suomalaiskeksinnöllä alkaliparistoista 80 prosenttia hyötykäyttöön

AkkuSer Oy on kehittänyt yhteistyökumppaniensa kanssa täysin uuden menetelmän paristo- ja akkujätteiden hyötykäyttöön. Maailmanluokan pilottilaitosta suunnitellaan Kokkolaan.

Jätehuolto kesti myrskyt

Helteisen kesän päättäneet hurjat ukkosmyrskyt kaatoivat metsää, tukkivat teitä, särkivät omaisuutta ja sulattivat pakasteet. Jätehuoltojärjestelmä selvisi pienin vahingoin. Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jäteverotuksen perusteeksi hyödynnettävyys

Jäteverotus koskee jatkossa hyödyntämiskelpoisia jätteitä riippumatta siitä, sijoitetaanko ne julkiselle vai yksityiselle kaatopaikalle.

Metsäteollisuus: Jätevero vaarantaa hyötykäytön

Suomen metsäteollisuus ja keräyspaperin hyödyntäjät pelkäävät, että jäteveron tuomat epäsuorat kustannukset tyrehdyttävät nykyistenkin jätteiden hyötykäytön.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Pakkausmuovit rimaa hipoen kierrätystavoitteeseen

Pakkausmuovien hyötykäytön eteen tehty kova työ poiki tulosta: muovien kierrätysaste ylitti nippa nappa tavoitteeksi asetetun rajan vuonna 2008.

Ekologisuus kiinnostaa!

Uusiouutisten kolumnin kirjoitti Terhen Järvi-Kääriäinen, Pakkaustutkimus PTR ry:n tutkimuspäällikkö.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kainuun sekajätteestä vain neljännes biohajoavaa

Kainuulaiset kotitaloudet näyttävät lajittelevan biohajoavat jätteensä melko hyvin erilleen kaatopaikalle päätyvästä sekajätteestä. Biohajoavan jätteen osuus sekajätteestä on Kainuussa huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Kainuun sekajätteestä vain 25 prosenttia on biohajoavaa materiaalia.

 

Puujäte näkyy Pollutecissä

Ranskalainen ympäristöalan messujätti Pollutec valmistautuu
taas täyttämään Lyonin messuhallin marras-joulukuun
vaihteessa. Jätehuollon osuus messuista näyttää kasvavan.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Ilmoitus Uusiouutisissa huomataan

Tutkimuskin sen todistaa: Lukijat huomaavat Uusiouutisten ilmoitukset ja suhtautuvat niihin myönteisesti.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Uusiouutiset 5/2010 ilmestyi 24.6.2010
Lehti keskittyi seuraaviin teemoihin: Tuottajavastuu, metalliromu, SER, ajoneuvot, lasi, kuidut, puu, materiaalitehokkuus.

Uusiouutisten tilaaja: Pääset lukemaan numeron flash-muotoista nettilehteä sekä pdf-muotoista arkistokappaletta sähköpostiisi saamillasi tunnuksilla.

Uusiouutisissa 4/2010 kerrottiin mm. seuraavista aiheista:

Ohutkalvojen avulla kohti ympäristöystävällisempää pakkausta

Pakkausmateriaalien kulutus lisääntyy, mutta materiaalit eivät kierrä riittävästi. VTT:n tutkijat pyrkivät kehittämään materiaalin, joka hajoaa helpommin myös tavallisella kaatopaikalla.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Romuajoneuvot umpikujassa: Pakko keksiä hyötykäyttöä

Romuajoneuvojen murskaajat ovat pakkoraossa. Romuajoneuvoista jäävälle kevytjätteelle olisi keksittävä nopeasti hyötykäyttökohteita. Odotellessa jätevarastot kasvavat.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Sähköromukeräyksen kustannukset pilviin?

Kauppa sekä sähkölaitteiden valmistajat ja maahantuojat pelkäävät, että jätelakiehdotukseen sisältynyt kaupan vastaanottovelvollisuus tulee pirstaloimaan sähköromun nykyisen keräysjärjestelmän ja nostamaan roimasti sähkölaiteromun keräyksen hintoja.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Lasi kiertoon uudella teknologialla

Uusioaines Oy investoi uuteen teknologiaan saadakseen lasin hyötykäyttöön entistä tehokkaammin. Forssan laitosalueelle nousee tämän vuoden aikana kaksikin uutta laitosta.

Lassila & Tikanoja investoi 25 miljoonaa Keravalle

L&T aikoo kaksinkertaistaa keräämiensä rakennusjätteiden hyötykäytön. Yhtiön uusi kierrätyslaitos Keravalla otetaan käyttöön elokuun alussa.

Kolumni, Henrik Carlsson: Pelikenttä muuttuu, kun romulla on positiivinen arvo
Lue kolumni tästä!

Uusia työkaluja rakennusjätehuoltoon

Länsiuusmaalaiset saavat pian konkreettista apua purku- ja rakennusjätteidensä lajitteluun ja hyötykäyttöön Circulera!-hankkeen ansiosta.

Pohjakuonasta uusiomalmiksi

Jätteenpolton pohjakuona ei välttämättä enää tulevaisuudessa ole jätettä, vaan arvokkaita metalleja sisältävää uusiomalmia. GTK on onnistunut soveltamaan kuonien käsittelyyn rikastusteknisiä menetelmiä.

Jätteet energiaksi salaman iskusta

Yhdysvaltalaiset uskovat plasmakaasutustekniikkaan yhdyskuntajätehuollossa. Energian hinnannousu alkaa tehdä tekniikasta kannattavaa.

Tuottajayhteisö vaatii laatua lavoihin

Sopimustenvastainen toiminta ja huonolaatuiset lavat aiheuttavat kiistoja kuormalavamarkkinoilla.

Kierrätysmuovit mukaan tuotemuotoiluun

Lahti rakentaa osaajien verkostoa, jonka tähtäin on vahvistaa CleanDesign-näkökulmaa materiaalivirtateollisuudessa.
Uusiouutiset 4/2010 ilmestyi 24.5.2010
Lehti keskittyi seuraaviin teemoihin: biojäte, jätevesi, liete, jätteen kuljetus, bioenergia, yhdyskuntajätteet ja elinkeinoelämän jätteet.

Uusiouutisissa 4/2010 kerrottiin mm. seuraavista aiheista:

Lisää kertakäyttöisiä?

Jätelakiesitys saattaa pahimmillaan tietää jätemäärien kasvua, pelkäävät matkailu- ja ravintolayrittäjät.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Ravinteet pelloille, ei kaatopaikoille

Biojäteala pelkää, että vaivalla tuotteistetut biojätekäsittelyn lopputuotteet eivät päädykään peltolannoitteiksi, vaan ravinteet hukataan kaatopaikkarakenteisiin ja ojanpientareiden viherrakentamiseen.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Laatulietettä Ruotsin malliin

Puhdistamolietteen maatalouskäyttö on naapurimaassamme yksi julkisen keskustelun kestoaihe. Haitta-aineista huolestuneita väittelynhaluisia asiantuntijoita riittää.
Lisätietoja lietteistä ja artikkelin viitteet tässä.

Isover vaihtaa biokaasuun

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Isoverin Forssan tehdas on maailman ensimmäinen lasivillan tuotantolaitos, jonka tuotannossa fossiilista polttoainetta, butaania, korvataan uusiutuvalla energialla. Biokaasun tehtaalle toimittaa Envor Biotech Oy.

Puhdistamolietteet hyötykäyttöön

Miten käsitellä puhdistamolietteet hyötykäyttöön sopiviksi? Terminen kuivaus helpottaa lietteen käyttöä maanviljelyksessä ja mahdollistaa energiahyödyntämisen.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Tarjouskisan voittaja joutui myrskyn silmään

Forssalainen kuljetusyritys Mikline Oy on joutunut tahtomattaan jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan riidan keskelle.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Sanna Marttisen kolumni:
Päästövähennyksiä ja kotimaista energiaa -- biokaasustahan niitä saa!
Lue kolumnin sähköinen pdf-versio tästä!

Sopimusperusteinen jäämässä jätelakiin

Jätelakiesityksestä annettiin toistasataa lausuntoa. Pakkausten täysi tuottajavastuu ja sopimusperusteinen jätteenkuljetus ovat jäämässä lakiin.

”Tarvitaan jätelain uudistus osa 2”

Ympäristöyritysten Liiton jätelakiseminaarissa kuultiin huolestuneita kannanottoja yritysten toimintaedellytysten kapenemisesta.

Riita poikki, yhteistyötä väliin

Jätelaitospäivien puhujat toivoivat, että jätehuoltokenttää repineet riidat jäisivät lain valmistuessa taakse. Puhujat ympäristöministeri Paula Lehtomäkeä myöten korostivat, että hyvän jätehuollon rakentamisessa tarvitaan kaikkien toimijoiden hyvää yhteistyötä.

Uusiouutiset 3/2010 ilmestyi 6. huhtikuuta.
Lehti keskittyi seuraaviin teemoihin: pakkausjätteet, muovit, vaaralliset jätteet, kaupan ja elinkeinoelämän jätteet.

Uusiouutisissa 3/2010 kerrottiin mm. seuraavista aiheista:

Pakkaajat järkyttyivät jätelakiehdotuksesta

Pakkaajat pelkäävät, että jätelakiehdotuksen esitys täyteen tuottajavastuuseen siirtymisestä tuo enemmän ympäristöhaittoja kuin -hyötyjä. Esitys tietäisi myös hyötykäyttökulujen viisinkertaistumista.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kauppa satsaa kierrätyspisteisiinsä

Kauppaketjut uskovat, että niiden ylläpitämillä kierrätyspisteillä tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpi rooli pakkausjätteen hyödyntämisjärjestelmässä.

Tynnyrien kunnostusmäärä romahti

Uudelleenkäytön pitäisi olla jätehierarkian mukaan jätehuollon tärkeimpiä hyötykäyttötapoja. Käytännössä uudelleenkäyttöön ei kannusta juuri mikään. Hyväkuntoisetkin tynnyrit päätyvät kunnostuksen sijasta yhä useammin romutettavaksi.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Muovipullot kiertoon kotimaassa

Suomalaisomisteinen Preformia Oy tahtoo saada PET-kierrätysmuovipullot kiertämään aiempaa tehokkaammin kotimaassa.

Miten käsitellä nahkatehtaiden lietteet?

Kokkolan seudun nahkatehtaat pohtivat parhaillaan, mikä olisi kustannustehokkain hyödyntämismenetelmä nahan parkituksessa syntyville, kromipitoisille lietteille.

Korjaako lausuntokierros eripuraisen jätelakiesityksen?

Jätelain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä päätyi jättämään lakiehdotuksensa eripuraisena. Ehdotuksesta jätti eriävän mielipiteensä peräti seitsemän työryhmän työssä mukana ollutta tahoa.

Kiire toi kritisoitavaa

JÄLKI-työryhmän eriävissä mielipiteissä ja jätelakiehdotuksesta annetuissa julkilausumissa näkyy selvästi jätehuoltoalan tuttu kahtiajako.

Asetuksissa vielä valtavasti työtä

Vaikka JÄLKI-työryhmä luovuttikin jo jätelakiehdotuksen ympäristöministerille, ei työryhmän tehtävä ole vielä ohi. Työryhmä jatkaa työtään huhtikuun loppuun asti työstäen jätelain asetuksia. Työryhmä arvioi myös muiden jätealaa säätelevien asetusten muutostarpeita.

Muovijäte lisääntyy vähennystavoitteista huolimatta

Mikäli aiempi kehitys jatkuu, kasvaa yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä tuoreen tutkimuksen mukaan 2,9-4,5 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Yhä suurempi osa tästä on muovia.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jätekustannuksista ristiriitaisia tietoja

Jätelaitosyhdistys ja Ympäristöyritysten Liitto ovat eri mieltä jätekustannuksista eri jätteenkuljetusjärjestelmissä. JLY:n tietojen mukaan kunnan kilpailutus tulee asukkaalle halvemmaksi kuin sopimusperusteinen, YYL:n mukaan järjestelmät ovat samanhintaiset.

Kuinka kierrättää nanomateriaaleja?

Nanomateriaalien avulla pidennetään esimerkiksi lumilaudan ikää. Mutta mitä tapahtuu lumilaudalle, kun sillä on hypätty viimeisen kerran? Ekokem on mukana kehittämässä nanomateriaalien jätehuollon tutkimusta.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Tuhkan koostumus vaikuttaa pienhiukkaspäästömääriin

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että niin sanotulla kaastutuspolttotekniikalla päästöjä syntyy vähemmän kuin perinteisellä arinapolttotekniikalla.

Kolumni: Pertti Kleemola

Uusi jätelaki ja -asetus muuttavat perusteellisesti pakkausten tuottajavastuuta
Lue kolumnin sähköinen pdf-versio tästä!

 

Uusiouutiset 2/2010 ilmestyi 10.3.2010.

Lehden osateemoja olivat jätteen energiakäyttö, bioenergia ja materiaalitehokkuus.

 

Uusiouutisissa 2/2010 kerrottiin mm. seuraavista aiheista:

 

”Forssalainen öljylähde” toivoo verotukea

 

Forssassa pian käynnistyvä diesellaitos on vielä Suomen ainokainen, muttei ehkä kauaa. Ekoport ja LHJ Group uskovat diesellaitosten markkinanäkymiin -- jos teknologia osoittautuu toimivaksi.

 Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Lahden kaasutusvoimalassa palaa pian paljon

 

Lahden Kymijärven voimalaitosalueella alkavat keväällä maanrakennustyöt hankkeessa, jota erityisesti energiajakeiden käsittelijät ovat odottaneet.

 

”Jätevoimaloita tarvitaan”

 

Suomen ympäristökeskuksen johtavan asiantuntijan Risto Saarisen mukaan jätevoimaloita ja jätettä energiana käyttäviä laitoksia tarvitaan Suomessa vielä lisää.

 

Biohajoavalle jätteelle kaatopaikkakielto ”viipymättä”

 

Suomeen saadaan vihdoin kielto sijoittaa biohajoavaa jätettä kaatopaikalle. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki uskoo, että asetus on mahdollista toteuttaa nopeastikin, ehkä jopa tämän vuoden syksyllä.

 

Mustasaaren jätevoimalaan kunnallinen rahoitus

 

Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoshanke on edennyt ripeästi. Toimitusjohtaja Jan Teir on tyytyväinen hankkeen rahoituskuvioon. 135 miljoonan euron voimalahanke toteutetaan pitkälti kunnallisen rahoituksen kautta.

 

Keski-Suomen jätteidenpoltto-osoite on yhä auki

 

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien omistama Sammakkokangas Oy vilkuilee melkein kaikkiin ilmansuuntiin pohtiessaan, minne viedä palavat jätteensä. Myös Jyväskylän seudun Mustankorkea Oy:n vaihtoehdot ovat avoinna.

 

Pohjoismaiden suurin käynnistää sähköntuotantonsa

 

Kaikki Ämmässuolla syntyvät kaatopaikkakaasut pystytään pian hyödyntämään sähkönä ja lämpönä. Kaasuvoimala on Euroopassa ainutlaatuinen.

 Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Ouluun jätevoimala vuosien väännön jälkeen

 

Pohjoisen Suomen jätehuoltotoimijat huokaisivat helpotuksesta, että Oulun jätteenpolttolaitoksen rakentaminen käynnistyy vihdoin, vuosien taistelun jälkeen.

 

Ennennäkemättömän mittava jätehuollon tutkimushanke on käynnistymässä

 

28 suomalaista yritystä, tutkimuslaitosta ja kaupunkia on sitoutunut sijoittamaan merkittävän määrän työpanosta, aikaa ja rahaa kehittääkseen resurssitehokkuutta, jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä.

 Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Jätteiden vientiä tarvitaan hyötykäyttötavoitteen saavuttamiseksi

 

Lue Markku Lehtokarin kolumnin sähköinen pdf-versio tästä!

 

Kustannussäästöesimerkkejä joka toimialalle

 

Materiaalitehokkuuteen on löytynyt hyviä kotimaisia esimerkkejä. Yritykset ovat saaneet säästöä energiassa, materiaaleissa ja kustannuksissa.

 

Pietari etsii kumppania jätelaitoshankkeeseen

 

Pietari aikoo rakennuttaa kapasiteetiltaan 350 000 tonnin jätteenkäsittelylaitoksen Yaninon teollisuusalueelle. Tarjouskilpailu laitostoimittajille on parhaillaan käynnissä.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Jätteistä energiatehoa Wienissä

 

Wien on hyvä esimerkki suurkaupungista, joka käyttää yhdyskuntajätteet tehokkaasti energiaksi. Envietech-kongressin osanottajat pohtivat yhdessä, kuinka hyötykäyttöä voisi vielä entisestään tehostaa.

 

Uusiouutiset 1/2010 ilmestyi 16.2.2010.
Lehden teemoja olivat jätelogistiikka, jätteen keräys, kuljetus ja käsittely, astiat, pakkarit ja kalusto. Maakuntateemana oli Lappi.

 

Uusiouutiset 1/2010-lehdessä oli juttuja mm. seuraavista aiheista:

Kuljetushommat loppuivat monelta jäteyrittäjältä

Tutkimus sen kertoo: kun jätteiden kuljetusjärjestelmä muuttuu kunnan kilpailuttamaksi, jäteyritysten lukumäärä kunnassa vähenee. Toisaalta asukkaiden jätemaksut laskevat.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Nuijan kopautus ei pysäytä kuljetuskiistoja

Jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksiin liittyy poliittista peliä, uhkakuvia ja oikeusjuttuja. Salossa selvin numeroin tehty päätös sopimusperusteiseen kuljetusjärjestelmään siirtymisestä on nyt hallinto-oikeudessa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jäteastioiden hankinta siirtyi asukkailta Jätekukolle

Kuopiossa on otettu vuoden vaihteessa käyttöön ainutlaatuinen käytäntö: Kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko Oy hoitaa kaupungissa tästedes keskitetysti lähes kaikkien jäteastioiden hankinnan asukkaiden ja kiinteistöyhtiöiden puolesta.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kolumni, Petteri Bäck: Lapin jätehuollolla riittää haasteita

Lue kolumni tästä!

Kaatopaikkaus minimiin jätesuunnitelmalla

Lapin alueellinen jätesuunnitelma on valmistumassa. Suunnitelmalla luodaan suuntaviivoja maakunnan jätehuollon kehittämiselle sekä ohjataan jätehuoltoon liittyvää käytännön toimintaa. Samalla se toimii myös valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanovälineenä.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Tuntureilla huudetaan biovoimalaa

Tämän kevään aikana ratkeaa, rakennetaanko Lappiin oma biokaasulaitos. Päätös on Lapin jätehuollolle ratkaisevan tärkeä.

Materiaalitehokkuus säästää rahaa ja raaka-ainetta

Materiaalien tehokas käyttö ehkäisee jätteen syntyä, mutta sillä on runsaasti muitakin etuja. Motivan kehittämä menetelmä auttaa yritystä tunnistamaan toiminnastaan kohteet, joissa on materiaalitehokkuuden kannalta parantamisen varaa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Uusiouutiset 8/2009 ilmestyi 9.12.2009.
Osateemoja olivat rakennus- ja teollisuusjätteet ja kuidut.
 

Lehden osateemoja olivat kaatopaikat, pilaantuneet maat ja jätteen synnyn ehkäisy.

 

Numerossa 8/2009 käsiteltiin muun muassa seuraavia teemoja:


Kaatopaikoista tulee ekokaivoksia

 

Teollisuuden kaatopaikoilla lojuu valtavia määriä arvokkaita metalleja, jotka voitaisiin ottaa hyötykäyttöön. Bioliuotus voi jatkossa olla taloudellisesti kannattava menetelmä tähän. Menetelmä on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Euroopassa on yhä tuhansia ”laittomia” kaatopaikkoja

 

Suomessa on muutamassa vuodessa suljettu useita satoja kaatopaikkoja, jotka eivät täytä EU:n kaatopaikkadirektiivin (1999/31/EC) ja suomalaisen kaatopaikkalainsäädännön vaatimuksia. Monet muut maat ovat ottaneet lunkimmin: EU:n jätehuoltoteollisuutta edustavan järjestön FEADin (European Federation of Waste Management and Environmental Services) arvion mukaan EU-maissa on vieläkin yhteensä lähes 7 000 direktiivien vastaista, ”laitonta” kaatopaikkaa.

 

Jätteen kuljetusjärjestelmien markkinavaikutuksista puolueeton tutkimus

 

Sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmän kohtalo selviää vasta, kun ympäristöministeriön tilaama tutkimus jätteen kuljetusjärjestelmien yritysvaikutuksista on valmistunut.

 Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Lisärahoitusta isännättömien alueiden kunnostamiseen

 

Isännättömien pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen tarvitaan lisärahoitusta. Nykyiset varat eivät riitä kaikkien kiirekohteiden kunnostamiseen.

 

Miljoonien arvosta ruokaa roskiin Suomessa

 

Suomen ensimmäisen kotitalouksien ruokahävikkiä selvittävän tutkimuksen mukaan suomalainen tuottaa ruokajätettä 17 kiloa vuodessa.

 

Pyörät pyörimään jätteillä

 

St1 Oy hamuaa biojätteiden ja teollisuuden sivujakeiden lisäksi myös metsäteollisuuden jätteiksi jääviä lignoselluloosavirtoja bioetanolinsa raaka-aineeksi. Yhtiö pitää arinapolttolaitoksia uhkana liikennepolttoainebisnekselleen.

 Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Suomi tahtoo puhtaan teknologian maailmanmestariksi

 

Suomalaiset ympäristöteknologia-alan yritykset pohtivat keinoja kasvattaa osuuttaan puhtaisiin teknologioihin liittyvien markkinoiden kasvusta. Tarinakilpailusta toivotaan apua kansainväliseen markkinointiin. Uusiouutisten päätoimittaja Elina Saarisen runo ”Insinööri ihmislapsi” sijoittui tarinakilpailussa jaetulle kolmannelle sijalle. Runo kertoo kalevalaisen runomitan keinoin bioetanolihankkeesta ja muista jätteen energiahyötykäyttöprojekteista sekä suomalaisesta insinööritaidosta. Runon voi lukea tästä linkistä: Insinööri ihmislapsi.rtf

 

Esa Tommilan kolumni:

 

Jätelailla työvälineet uusiin haasteisiin

 Lue jutun sähköinen versio tästä!

 

Entsorga-Enteco-messut taantuivat alan kasvusta huolimatta

 

Ympäristö- ja kierrätysalan messutapahtuma Kölnissä notkahti taapäin, vaikka ala yleisesti ottaen on eräs harvoja kansainvälisesti kasvulukuja näyttämään pystyvä sektori.

 

Biokaasutus kiinnosti viljelijöitä

 

Biokaasutusteknologiaa ei unohdettu Jyväskylässä järjestetyssä KoneAgria-tapahtumassa. Laitostekniikan lisäksi maatalouden ammattilaisille esiteltiin kierrätysravinteiden peltolannoitekäyttöä.

 

Jätevoimalan luvanhaussa paljon opittavaa

 

Jätevoimaloiden ympäristölupaprosessissa olisi paljon oppimista sekä luvan hakijalla että lupapäätöksen myöntäjällä, todettiin 14. Valtakunnallisilla Jätteen Hyötykäyttöpäivillä Lappeenrannassa.

 

Uusiouutiset 7/2009 ilmestyi 2.11.2009.
Osateemoja olivat rakennus- ja teollisuusjätteet ja kuidut.
Uusiouutisten tilaaja: Pääset lukemaan numeron flash-muotoista nettilehteä sekä pdf-muotoista arkistokappaletta sähköpostiisi saamillasi tunnuksilla.

Numerossa 7/2009 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Teollisuushalli palasiksi ja uudelleenkäyttöön

Kun paperitehtaita suljetaan, on ainakin yksi taho, jolla riittää töitä. Kuusakosken teollisuuspurkuliiketoiminta on ollut viime vuosina vilkasta. Kuusakoski purki juuri myös Helsingin satamahalleja uusien hallien osiksi.
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Biovoimalan tuhkat hyötykäyttöön lähiseudulla

Keski-Suomessa käynnistyi äskettäin ainutlaatuinen hanke, jossa etsitään biovoimalan seostuhkille monipuolisia hyötykäyttömahdollisuuksia lähiseudulta. Tuhkien hyötykäyttö säästäisi voimalaitokselle miljoonia euroja joka vuosi.
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Paperiteollisuus investoi kierrätyskuituihin

Kotimaan keräyskartongin hyötykäyttö näyttää vuoden alun notkahduksen jälkeen jo elpymisen merkkejä. Paperiteollisuus etsii keräyskartongille korkeamman jalostusasteen hyötykäyttökohteita.
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Tarkka massaspektrometri analysoi supermyrkyt

Suomen suurin ympäristölaboratorio Ramboll Analytics Oy on laajentanut laitekantaansa uudella korkean resoluution massaspektrometrillä. Laite tehostaa muun muassa pilaantuneiden maiden tutkimusta.

Metso vahvasti mukaan yhdyskuntajätebisnekseen

Metso havittelee Euroopan markkinajohtajuutta kiinteiden jätteiden murskauksessa. Metso osti lokakuussa tanskalaisen M&J Industries A/S:n koko osakekannan pääomasijoitaja Dansk Kapitalanlægilta 16 miljoonalla eurolla.

Jatkolupa ei auta Turun jätteenpolttotilannetta

Turun seudun jätteenpolton tulevaisuus on yhä vaakalaudalla, vaikka Lounais-Suomen ympäristökeskus antoikin syyskuun lopussa jatkoluvan Orikedon vanhalle jätteenpolttolaitokselle.

Kontti kiertää kymmeniä kertoja

Paketo Oy on kehittänyt nestemäisten aineiden kuljetukseen ja varastointiin täysin uudelleenkäytettävän POY-kontin.

Kolumni, Olli Pahkala: Jätehuolto tänään ja huomenna
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Paperiteollisuuden sivutuotteille uusia käyttökohteita

Paperimassan valmistuksen sivutuotteena syntyvälle mannaanille on löytynyt uusia käyttökohteita Helsingin yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Stenalle toinen SER-laitos

Vantaalle avattu uusi sähkö- ja elektroniikkaromulaitos yhdistää SERin käsittelyterminaalin ja kuluttajille suunnatun jätejakeiden vastaanottopisteen.

Jätehuoltoyrityksiltä odotetaan uusia materiaalitehokkuuden palvelukonsepteja

Yritysten ja teollisuuden materiaalitehokkuuspyrkimysten tuotteistaminen olisi jätehuoltoalan toimijoille tuhannen taalan paikka. Jätehuoltopäivillä pohdittiin, osaavatko suomalaiset jäte- ja ympäristönhuoltoalan toimijat tarttua tilaisuuteen.
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Seminaarit houkuttelivat väkeä easyFairs Pakkaus -tapahtumaan

Lama ei näkynyt Suomen ensimmäisessä easyFairs Pakkaus -tapahtumassa, joka pidettiin Helsingin Messukeskuksessa syyskuun loppupuolella. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi runsaasti osanottajia.

Ympäristömessut kovaan kisaan

Kansainväliset ympäristö- ja jätehuoltoalan suurmessutapahtumat ovat kiristäneet keskinäistä kilpailuaan näytteilleasettajista ja kävijöistä.

Uusiutuvan energian tutkimus alkaa Lahdessa

Lahteen on valmistumassa kansainvälisestikin ainutlaatuinen uusiutuvan energian tutkimuskeskus, jossa tutkimuslaitoksilla ja teollisuudella on mahdollisuus kehittää suoraan markkinakelpoisia tuotteita.

 

Uusiouutiset 6/2009 ilmestyi 1.10.2009.

Tilaa lehti itsellesi flash-versiona!

Lehden osateemoja olivat SER, ongelmajätteet ja tuottajavastuu.

Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

 

Uusi materiaali usein mahdoton kierrätettävä

 

Nanopinnoitteet sekä komposiittien tapaiset uudet materiaalit ovat asettaneet jätehuollon uusien haasteiden eteen. Atomin paksuisen pinnoitteen irrottamiseen ja komposiitin kierrättämiseen ei vielä löydy kustannuksiltaan järkeviä tekniikoita, minkä vuoksi materiaalit yleensä menetetään.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Ongelmajätteiden määrittely mullistuu

 

EU:ssa valmistellaan laajaa jäteluettelouudistusta, joka muokkaa vaarallisten ja tavanomaisten jätteiden määrittelytapoja ja osittain kiristää raja-arvoja. Ehdotuksen sisältöön voi vaikuttaa vielä tämän syksyn aikana.

 

60 000 romuautoa teillä tietymättömillä

 

Monen suomalaisen ikäloppu koska rämistelee juuri pölyisillä teillä jossain päin Keniaa. Vaikka autojen kierrätystä ohjaava lainsäädäntö on ollut Suomessa voimassa jo viisi vuotta, yhä noin 60 000 romuajoneuvoa lipsuu vuosittain ohi virallisten hyötykäyttöjärjestelmien. Minne, sitä voi vain arvailla.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Kampanjalla tuhansia kännyköitä kierrätykseen

 

Nokia järjestää Suomessa jo kolmannen matkapuhelinten kierrätyskampanjan. Edellisen kampanjan aikana palautettiin kolmessa kuukaudessa noin 14 000 matkapuhelinta ja suuri määrä akkuja, latureita, vaihtokuoria ja rikkinäisten matkapuhelinten osia.

 

Älä riko lamppua!

 

Energiansäästölampuissa saattaa piillä työturvallisuusriski. Lamppujen keräyspisteissä, varastoinnissa ja kuljetuksessa työskentelevien olisi pidettävä lamput ehjinä, jottei syntyisi vaaraa altistua elohopealle.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Moderni jätepuristintehdas tuplaa tuotantokapasiteetin

 

Syyskuussa vietettiin Keravan Huhtimon teollisuusalueella Europress Groupin uuden jätepuristintehtaan vihkiäisiä. Pohjois-Euroopan nykyaikaisimmaksi tituleeratun jätepuristintehtaan on tarkoitus kaksinkertaistaa Europressin tuotantokapasiteetti.

 

NERAsta ERP, kylmälaitteet Ekokemille

 

Ekokem Oy Ab on tehnyt sopimuksen tuottajayhteisö ERP Finland ry:n kanssa kylmälaitteiden kierrätyksestä. ERP tunnettiin ennen NERA ry:nä.

 

Työssä voi sattua

 

Kierrätyksen ja ympäristöhuollon toimialoilla sattui vuonna 2007 yhteensä 54 työpaikkatapaturmaa. Määrä on kasvanut hieman edellisvuodesta: vuonna 2006 tapaturmia tilastoitiin 47, sitä aiempana vuonna 43.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Kaiken kansan alueellinen jätesuunnitelma

 

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisen jätesuunnitelman ELSUn teko on ollut ehkä yksi Suomen kaikkien aikojen laajimmista yhteistyöponnistuksista jätehuollon saralla. Suunnitteluorganisaatiossa on mukana lähes 200 henkeä ja varsinaisen ELSUn alueella asuu 3,7 miljoonaa suomalaista.

 

Uusiouutiset 5/2009 ilmestyi 1.9.2009.

Lehden osateemoina olivat mm. muovi- ja pakkausjätteet, tutkimus ja koulutus.

Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

 

Asumisjätteen keräykseen saatiin säännöt

 

Asuinkiinteistöjen pakkaus- ja energiajätehuolto on taas kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden huomassa, koska ympäristökeskusten hallintopakkopäätös velvoitti Lassila & Tikanojan siirtymään pois apajilta. Asukkaille ja isännöitsijöille kiista näkyi lähinnä astiatarrojen vaihdoksina.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

”EU:n säädökset lamauttavat muovin kierrätyksen”

 

Euroopan muovituotevalmistajien järjestön johtaja Alexandre Dangis pelkää, että EU:n raskas lainsäädäntö rajoittaa eurooppalaista muovien kierrätystä. Dangis uskoo, että noin 15 prosenttia tulevaisuuden muovituotteista on valmistettu kierrätysmuovista. Tämän ylittäminen vaatisi isoja muutoksia asenteissa ja normeissa.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Elektroniikka ja virtalähteet kompostoituviksi

 

Uusien biohajoavien tuotteiden kirjo ulottuu maataloudessa käytettävistä suojakalvoista lääkepurkkeihin, hienoelektronisiin raskaus- ja altistusindikaattoreihin sekä tavallisimmillaan kauppakasseihin ja muihin pakkauksiin. Kehitystä vauhdittaa nyt muun muassa uusiin teollisiin biomateriaaleihin tähtäävä VTT:n tutkimusohjelma.

 

Pilaantuneiden maiden riskinhallinnassa ei selvää ekotehostumista

 

Pilaantuneiden maiden riskinhallinnassa ei ole tapahtunut kehitystä, joka olisi pienentänyt maa-ainesvirtoja, lyhentänyt kuljetusmatkoja tai vähentänyt juurikaan hiilidioksidipäästöjä, selviää Suomen ympäristökeskuksen vetämän hankkeen tuloksista.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Preseco kasvaa bioenergialla

 

Suomalainen Preseco Oy kasvattaa liiketoimintaansa ympäristöteknologian alalla. Yhtiö ilmoitti kesällä kahdesta merkittävästä bioenergiaan pohjautuvasta sopimuksesta maailmalla. Yhtiön kotimainen laitos kokeilee biohiilen tuottamista elintarvikejätteistä.

 

Stop sopimusperusteiselle?

 

Sopimusperusteinen jätteenkuljetus saattaa jäädä historiaan, mikäli ympäristöministeriön virkamiesten valmistelema, alustava ehdotus hyväksytään jätelain kokonaisuudistusta valmistelevassa työryhmässä. Työryhmä ottaa kantaa kaikista vaikeimpiin jätelain kiistakysymyksiin tämän syksyn aikana.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Pakkaukset ovat osa kestävää kehitystä

 

Suomen ensimmäinen easyFairs PAKKAUS 09 -tapahtuma tarjoaa monipuolista ja uutta tietoa äly- ja ekopakkauksista, kuljetuspakkauksista ja RFID-teknologiasta Helsingin Messukeskuksessa 23.-24. syyskuuta. Yhteistyössä Uusiouutisten kanssa järjestetään learnShop-seminaari Materiaali virtaa -- Pakkaukset osana kestävää kehitystä.

 

Suoraa puhetta Jätelaitospäivillä

 

Jätelaitospäivien seminaariohjelma oli tuttuun tapaan täynnä mielenkiintoisia puheenvuoroja jätehuollon ajankohtaisista ja kirpeistäkin kysymyksistä. Teemaksi oli valittu osuvasti ”Kierrätysyhteiskuntaan!”

 

Carbon Expo, Barcelona: Päästökauppa vetää henkeä

 

Hiilidioksidin päästöoikeuksien kauppa on heilahdellut koko historiansa ajan. Nyt teollisuustuotannon raju, globaali hidastuminen on johtanut tilanteeseen, jossa tarvitsijoilla on pääosin tarvitsemansa oikeudet.

 

Entsorga-Enteco houkuttelee suomalaisia

 

Ympäristöteknologiaan ja erityisesti jätehuoltoon ja hyötykäyttöön keskittyvä saksalainen messutapahtuma Entsorga-Enteco tähtää aidosti kansainväliseksi suurtapahtumaksi. Kölnissä 27.-30. lokakuuta pidettävään tapahtumaan on ilmoittautunut jo 800 näytteilleasettajaa yli 20 maasta.

 

Uusiouutiset 3 - 4/2009 ilmestyi 19.5.2009.

Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

 

Kolmen miljardin euron bisnes

 

Jätehuollon taloudellisesta merkityksestä ja kustannuksista on vaikea saada varmaa tietoa. Mittava selvitystyö antaa osviittaa suomalaisen jätehuollon menoista ja tuloista.

 Lue jutun pdf-versio tästä!

 

Jäteverotuksen epätasa-arvo jäi ratkaisematta

 

Jäteverotuksen ongelmakohtia pohtinut työryhmä ei löytänyt yhtä selkeää ratkaisua jäteverotuksen tasapuolisuuden ja kilpailuneutraliteetin parantamiseen. Työryhmä ei ehdota jäteveron laajentamista jätteenpolttoon eikä yksityisiin kaatopaikkoihin.

 

Tuottajille tulossa laiminlyöntimaksu

 

Tuottajavastuujaosto ehdottaa tuottajille ja tuottajayhteisöille rikemaksua tuottajavastuuvelvollisuuksien laiminlyönnistä.

 Lue jutun pdf-versio tästä!

 

Tutkimustietoa lietekompostien hyötykäytöstä

 

Suomessa tuotetuista komposteista merkittävä osa käytetään viherrakentamiseen, ja maahan sekoitettavat määrät ovat suuria verrattuna maatalouskäyttöön. Lannoitevalmisteiden laatua ja ympäristövaikutuksia selvitettiin BIOLIETE-hankkeessa.

 Lue jutun pdf-versio tästä!

 

 Sekajätekin soveltuisi bioetanolin valmistukseen

 

Biojätteet ja jopa kaatopaikalle nyt päätyvät sekajätteet kelpaisivat hyödynnettäväksi biojalostamoissa. Sekajätteen kuiva-aineesta lähes puolet on hiilihydraatteja, jotka soveltuisivat liikennepolttoaineeksi käyvän bioetanolin tuotantoon.

 

Kuivaprosessi rantautui biokaasualalle

 

Maamme biokaasulaitokset perustuvat niin sanottuun märkäprosessiin, mikä on luonteva ratkaisu lietemäisille raaka-aineille. Sivutuotteena syntyvän rejektiveden vähentäminen kiinnostaa, koska sen sisältämien ravinteiden hyötykäyttö ei aina onnistu. Olisiko kuivamädätys käypä vaihtoehto ainakin kiinteille syötteille?

 Lue jutun pdf-versio tästä!

 

Lannoitevalmisteasetus muuttuu

 

Maailma ei ole valmis biolaitosten ja niiden tuotteiden sääntelyssäkään. Maa- ja metsätalousministeriö päivittää juuri lannoitevalmisteasetuksia.

 

Hajut kuriin jätetiloissa

 

Pirkanmaan Jätehuollon Ressu-jätteenkäsittelylaitoksen toimistossa työskentelee nyt tyytyväisempi henkilökunta. Ressu-laitosta vaivanneet hajuongelmat on saatu poistettua.

 

Biokaasua!

 

Forssassa valmistuu Envor Groupille tänä vuonna maamme suurimpiin lukeutuva biokaasulaitos. Toimitusjohtaja Mika Laine lupaa, että tämä on vasta alkua: lisää on tulossa.

 

Valtamerten muovijäteongelma pahenemassa

 

Tyynen valtameren jättimäiseen muovijätepyörteeseen ei näy nopeaa ratkaisua. Muoviroskan kerääminen pois vedestä ei onnistu. UV-säteilyltä suojaava vesi pidentää jätemuovin elinikää.

 

Kierrätysala tarvitsee uutta osaamista

 

Jotta kierrätysyhteiskunnan idea voisi todella toteutua, on kehitettävä nykyistä paljon tehokkaampia kierrätysteknologioita, totesi Juha Kaila ajankohtaisseminaarissa.

 

Ensimmäinen Bionolix-laitos Hämeenlinnaan

 

Biojätteiden käsittelyyn tulee täysin uusi vaihtoehto, kun Suomen ja maailman ensimmäinen Bionolix-laitos rakentuu Hämeenlinnaan. Kiertokapula ja St1 Biofuels Oy solmivat yhteistyösopimuksen maaliskuun lopussa.

 

Uusiouutiset 2/2009 ilmestyi 16.3.2009
Lehden osateemoja olivat jätteen energiakäyttö ja bioenergia.
 

Flash-tilaaja! Voit lukea numeron 2/2009 kokonaisuudessaan pdf-versiona tästä linkistä sähköpostiisi saamallasi salasanalla:
www.uusiouutiset.fi/pdf/UU0209.pdf

Numerossa 2/2009 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

Neljä seuraavaa jätevoimalaa?

Asiantuntija uskoo, että Suomeen rakennetaan vielä ainakin neljä sekalaista yhdyskuntajätettä polttavaa arinapolttolaitosta. Hankkeita puuhaavat vakuuttavat, ettei kierrätys vaarannu.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

VTT: Ilmasto tarvitsee rinnakkaispolttoa

Vaikka yhdyskuntajätteen arinapoltto enentyisi nykyisestä, osa jätteestä pitäisi jatkossakin ohjata kierrätyspolttoaineena rinnakkaispolttoon. Tähän tulokseen tuli VTT jätteenpolton ilmastovaikutuksia käsitelleessä tutkimuksessaan.

Kotitalousjäte rinnakkaispolttoon?

<lei>VTT:n tutkimuksen mukaan ilmasto hyötyisi, jos osa kotitalousjätteestä menisi kierrätyspolttoaineen valmistukseen ja sitä kautta rinnakkaispolttoon. Onko ajatus utopistinen? Onko teollisuudella intoa ottaa kotien jätteitä kattiloihinsa?
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Suurin muutos vuosikymmeniin

Aluehallinnon uudistus on herättänyt paitsi innostusta, myös epävarmuutta ja huolta tulevasta. Avien ja Elyjen henkiinherättäminen vaatii me-henkeä, jonka synnyttäminen on kova haaste.

Tulevaisuuden ala!

Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsauksen tuoreessa mietinnössä halutaan panostaa ravinteiden kiertoon, valmisteiden turvallisuuteen sekä niiden ekologisesti kestävään tuotantoon ja käyttöön. Maailma ei silti ole tällä valmis.

Suomen jätelaitokset kartalla

Suomen ympäristökeskus on tehnyt yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten ja muiden sidosryhmien kanssa suururakan ja koonnut maamme jätelaitosten infrastruktuurin mielenkiintoisiksi kartoiksi.
Lue jutun sähköinen versio tästä!

Suomen ympäristön tila on parantunut

Suomen ympäristökeskus julkaisi 11.2.2009 laajan katsauksen Suomen ympäristön tilasta. Julkaisuun kuuluu valtakunnallinen katsaus sekä 13 alueellista katsausta.

Bentoniitti avuksi ydinjätteen loppusijoituksessa

Suomalainen B+Tech Oy auttaa kehittämään ydinjätteelle turvallisia loppusijoitusratkaisuja. Vastaus saattaa löytyä tutusta kaatopaikkamateriaalista, bentoniitista.

 

Uusiouutiset 1/2009 ilmestyi 2.2.2009

 

Flash-tilaaja! Voit lukea numeron 1/2009 kokonaisuudessaan pdf-versiona tästä linkistä sähköpostiisi saamallasi salasanalla: www.uusiouutiset.fi/pdf/UU0109.pdf

Lehden osateemoja olivat jätelogistiikka, kansainvälistyminen ja innovaatiot.

Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

Riita asumisjätteistä leimahti valtakunnalliseksi

Ympäri Suomea muhineet riidat siitä, saako yksityinen jätehuoltoyritys hyödyntää ja käsitellä asumisessa syntyvää jätettä omia reittejään, roihahtivat valtakunnallisiksi.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Taantuma puraisee jätealaa

Viime vuosi oli koko 2000-luvun synkin konkurssien lukumäärällä mitattuna. Jätehuollon, kierrätyksen ja hyötykäytön alan yrityksillä oli enemmän maksuvaikeuksia kuin toimialoilla keskimäärin.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Lujitemuovia valmistetaan suoraan kaatopaikalle

Keskipohjalaisen vene- ja kemianteollisuuden lujitemuovijätteen hyötykäyttöä vauhditetaan seudullisella hankkeella. Tehtävä on haastava, sillä kaatopaikalle päätyvästä komposiittijätteestä pitäisi kierrättää vuoteen 2020 mennessä jo 70 prosenttia.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

YTV:n jätevoimalapäätös poiki oikaisuvaatimuksia

YTV:n päätöksestä ostaa jätteiden käsittely palveluna Vantaan Energialta, joka rakentaa jätevoimalan Vantaan Långmossebergenin alueelle vuoteen 2014 mennessä, jätettiin määräaikaan mennessä seitsemän oikaisuvaatimusta.

Uusiolannoitteen teho haussa

Biojätteiden, lantojen ja lietteiden toimiva kierrätysinfrastruktuuri edellyttää laaja-alaista markkinaa. Tänä päivänä markkinat ovat ehkä liiaksikin jakautuneet siten, että lannat ovat maatalouden ongelma ja taajamat hyödyntävät asumisessa syntyvät sivutuotteet viherrakentamisen maanparannusaineina. Kasvien ravinnehuolto on silti osin rajallisten raaka-aineiden varassa olevien keinolannoitteiden varassa niin maataloudessa, viherrakentamisessa kuin harrastajillakin. Onko uusiolannoitteista vielä haastajiksi?

Ei ainuttakaan sekajäteastiaa

Isku Teollisuus Oy:n Lahden tehtaiden viimeisetkin sekajäteastiat poistuvat käytöstä näinä päivinä. Sekajätteen nollataso on tulosta tehtailla toteutetusta materiaalitehokkuuden kehittämishankkeesta, joka perustuu RFID-teknologiaa hyödyntävään jätehuoltopalveluun.

Viron jätehuolto keskittyy muutamien haltuun

Jätehuolto on murroksessa Virossakin. Yhteistyö suomalaisyritysten kanssa voisi tuoda ratkaisuja vaikeisiin jätehuollon haasteisiin.

Penkkaan yhä vähemmän

Yhdyskuntajätteiden kierrätys ja energiahyötykäyttö ovat lisääntyneet rajusti. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 kaatopaikalle sijoitettiin enää noin puolet kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä, kun viisi vuotta aiemmin kaatopaikalle meni vielä noin 62 prosenttia.

Jätetutkijat kokoontuivat Japaniin

Viides Asian-Pasific Landfill symposiumi (APLAS) pidettiin Japanin Sapporossa 22.-24. lokakuuta 2008. Osallistujia oli 21 maasta 400 henkilöä, joista neljä Suomesta.

St1 Biofuels nappasi hopeaa

Suomalainen jätteestä bioetanolia valmistava St1 Biofuels Oy on sijoittunut hopealle kansainvälisessä EEP Award -kilpailussa Lyonissa Ranskassa. Osa palkintoa oli oma messuosasto kansainvälisten suurmessujen, Pollutecin, keskeisimmällä paikalla.

 

Uusiouutiset 8/2008 ilmestyi 8.12.2008

 

Lue Uusiouutiset 8/08 flash-versiona: http://www.k-systems.fi/lehti/uusiouutiset


Lehden osateemoina olivat kaatopaikat ja pilaantuneet maat. Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

Paristojen hyötykäyttölaitos odottaa kierrätettävää

Paristojen ja akkujen hyötykäyttö on lähtenyt yskähdellen käyntiin. Kotimainen hyötykäyttölaitos pyörii lähinnä Ruotsista tuotujen paristojen ja akkujen varassa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Biohajoaville ja polttokelpoisille kaatopaikkakielto

Ilmasto- ja energiastrategian mukaan jätehuoltosektorin pitäisi vähentää päästöjään 13-28 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Selonteon listaamat keinot ovat jätehuoltoväelle tuttuja.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Maaperä puhtaaksi ilman massojen siirtoa

Helsingin yliopiston Biokunto-hankkeen tavoitteena on kehittää paikan päällä toteutettavia pilaantuneiden maiden puhdistamisen tekniikoita. Ennen kenttäkokeita tekniikoiden toimivuutta voidaan testata luonnonolojen kaltaisissa oloissa maaperätutkimuksen pilotlaitoksen lysimetreissä Lahdessa.

Testien tarve kasvaa

Jätteen kaatopaikkakelpoisuustestien kysyntä on lisääntynyt hitaammin kuin alan palvelujen tuottajat olisivat odottaneet.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Ämmässuolle jätettä liian vähän

Ämmässuon uusi laajennusosa on palvellut nyt vuoden verran. Jätettä on kertynyt valtaisa kasa, mutta silti noin 30 000 tonnia vähemmän kuin ennakkoon uumoiltiin.

Kospalle tilauskantaa pitkälle tulevaisuuteen

Lassila &Tikanoja teki syys-lokakuussa pitkäaikaisia sopimuksia suomalaisten ympäristöalan laitetoimittajien kanssa.

Kolumni: Eija Jokela, Suomen Aaltopahviyhdistys

Aaltopahvin kierrätys on haasteiden edessä.

Kierrätys vaatii sääntelyä

Ympäristötekniset huipputuotteet syntyvät pääosin pakon edessä. Niinpä mailla, joissa kehitystä on pyritty ohjaamaan, tuloksenakin on ollut alan kärkiosaamista. Sen sijaan sellaisetkin teollisuusmaat, joissa tekninen osaaminen on korkealla, putoavat kelkasta, ellei uuden tekniikan kehittymiselle ole suotuisaa yhteiskunnallista painetta.

Kemikaalitestausta kirurgisella biojätteellä

Tampereen yliopiston solututkimuskeskuksessa kehitetään uusia keinoja teollisuuskemikaalien ja lääkeaineiden testaamiseen eläinkokeettomin menetelmin. Tarvittavat solut eristetään kirurgisissa operaatioissa syntyvästä ylijäämäkudoksesta, mikä on ainutlaatuista maailmassa.

 

Uusiouutiset 7/2008 ilmestyi 7.11.2008.
Lehden osateemoina olivat rakennus- ja teollisuusjätteet. Lehdessä käsiteltiin mm. seuraavia aiheita:

Vanhojen kerrostalojen betoni uusiokäyttöön

Vanhoissa, betonisissa kerrostalolähiöissä piilee rakennusteollisuuden käyttämätön raaka-ainevaranto, uskoo Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Eristevillakin voidaan kierrättää

Rakennusten lämpöeristeenä käytetty kivivilla on hankala jäte. Sopivalla kalustolla se voidaan kuitenkin repiä ja käyttää uudelleen eristeenä. Järjestelystä hyötyvät kaikki osapuolet.

Kaakkois-Suomen teollisuusjätteille uusi laitos

Teollisuuden jätteille ja sivuvirroille tarjoutuu uusi käsittelykohde, kun Ekokem-Palvelun Anjalankosken laitos käynnistyy viimein, kolmen vuoden valmistelujen jälkeen.

Tehovalvonta paljasti vakavia puutteita

Teollisuuslaitosten ongelmajätehuollossa on huolestuttavan paljon puutteita. Tarkastukset paljastivat vaarallisia tilanteita ongelmajätteiden vuotohallinnassa pohjavesialueilla.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Sekajätteestä suurin hyöty polttamalla

Ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta jätehuollon tärkein tehtävä on välttää jätteiden kaatopaikkasijoitusta. Sekä jätteiden kierrätys että jätteenpoltto ovat toimivia keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kertoo tuore tutkimus.

Ongelmajätteestä happoja ja metallisuoloja

Padasjoella toimiva Oy PP-Recycling Ltd:n pilotlaitos kierrättää piirilevy- ja pintakäsittelyteollisuuden hapot sataprosenttisesti ja ympäristöä kuormittamatta. Koko maailmassa ainutlaatuinen sovellus jalostaa etsaushapot ja peittaushapot puhtaiksi suola- ja typpihapoiksi sekä hyötykäytettäviksi metallisuoloiksi.

Kolumni: Leena Eränkö

Vastuu jätteestä ja oikeus jätteeseen
Lue kolumni sähköisenä pdf-versiona tästä!

Lahden kompostin kapasiteetti kaksinkertaistuu

Kujalan Komposti Oy suunnittelee jopa kaksinkertaistavansa Lahdessa sijaitsevan kompostointilaitoksensa kapasiteetin siihen jätemäärään verrattuna, minkä laitos nykyisin käsittelee vuodessa. Kapasiteetin kasvattamisella yhtiö varautuu mahdollisuuteen, että Kujalaan rakennettaisiin mädätyslaitos, jonka tuottamasta biokaasusta alettaisiin tuottaa biosähköä.

Ekoport aikoo tuottaa dieseliä sekajätteistä

Laivojen öljy- ja pilssivesien käsittelyyn erikoistunut Ekoport Turku Oy aikoo rakentaa Forssan Kiimassuolle Pohjoismaiden ensimmäisen jätteiden konversiolaitoksen. Laitos tuottaisi synteettistä dieselpolttoainetta lähes kaikenlaisesta jätteestä jopa 40–80 prosentin hyötysuhteella.

Suomalaiset finaaliin!

Suomalainen St1 Biofuels Oy on menestynyt hienosti kansainvälisessä EEP Award -ympäristöinnovaatiokilpailussa. Yhtiön bioetanolikeksintö on päässyt mukaan loppukilpailuun selvinneiden kymmenen ehdokkaan joukkoon.
Lue kolumni sähköisenä pdf-versiona tästä!

 

Uusiouutiset 6/2008 ilmestyi 3.10.2008.
Lehden osateemoina olivat pakkausjätteet, puu, paperi, pahvi ja muovi. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Satoja tuhansia tynnyreitä hukkateillä

Tynnyrien kierrätyksessä on vakavia ongelmia. Jopa miljoona litraa ongelmajätteiksi luokiteltavia öljy- ja kemikaalijäämiä päätyy luontoon luvattomista romuttamoista.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Hylsykartonkikone kiinni Varkaudessa

Kuluttajilta kerättyä keräyskartonkia sekä teollisuuden ja elinkeinoelämän ruskeaa kuitua hyötykäyttävä Varkauden hylsykartonkikone aiotaan sulkea. Hyötykäyttöön pohditaan parhaillaan uusia ratkaisuja.

Ekokemin aikeissa toinen samanmoinen

Maaliskuussa vuonna 2012 Riihimäellä toimii vierekkäin kaksi jätevoimalaa, jos Ekokemin suunnitelmat toteutuvat.

Kovalla työllä tavoitteeseen

Puupakkausten hyötykäytölle tuli täksi vuodeksi tiukka tavoite: kaikista puupakkauksista pitäisi saada kierrätettyä materiaalina 15 prosenttia. Haasteista huolimatta puupakkausala näyttää lähes saavuttavan tavoitteen kovan työn ansiosta.

Enemmän paaleja Kuopiossa

Paperinkeräys Oy on laajentanut ja uudistanut tuotantoyksikköään Kuopion Kumpusaaressa. Kesällä laitos sai myös juomapakkausten laskentakoneen.

Kerätyt muovikassit päätyvät enimmäkseen energia-hyötykäyttöön

Kuluttajat ovat innostuneet palauttamaan käytettyjä muovikasseja kauppojen muovikassien keräyspisteisiin, mutta epäpuhtaudet estävät usein kassien materiaalikierrätyksen.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

L&T irtisanoutui Virtain jätteenkuljetuksista

Virtain kuivajätettä kuljettava Lassila & Tikanoja Oyj on irtisanonut sopimuksensa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa yllättäen kesken sopimuskauden.

Miksi kaikki pitää pakata?

Jäteastiasta löytyy kääre, kotelo ja muovipakkaus. Ne eivät kuitenkaan ole täysin turhaa pakkausjätettä.
lLue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jätettä rakastavien tapaaminen

Jätteen synnyn ehkäisystä on tulossa yksi suurimmista jätelain kokonaisuudistuksen ja käytännön jätehuoltotyön haasteista, todettiin Jätehuoltopäivillä Helsingissä.

Ympäristöala yhdessä hallissa

Ympäristötekniikka 08 -tapahtuma keräsi Helsingin Messukeskukseen 5 700 kävijää.

Pussillinen uusia

Jätteiden synnyn ehkäisyyn etsitään Suomessakin uusia keinoja. Jätelain kokonaisuudistukseen liittyen on teetetty tutkimus kahdeksan OECD-maan jätteen synnyn ehkäisyn ohjauskeinoista.

Kolumni: Alli Kaski

Alli Kaski pohtii Uusiouutisten kolumnissa terveydenhuollon jätenäkymiä.
Lue kolumnin sähköinen pdf-versio tästä!

Venäjän vientikanavat auki

Suomalaisyritysten ympäristöalan vienti Venäjälle saa vauhtia perusteilla olevasta yritysten ympäristötiedotuskeskuksesta. Keskus on tarkoitus perustaa Pietariin ensi vuoden puolella.

Käytetyn tavaran kaupan sektorin ammatillista kehitystä tulisi vahvistaa

Euroopan käytetyn tavaran kaupan sektorilla ei tällä hetkellä ole löydettävissä monia pätevöitymiskonsepteja. Pätevöitymiskonseptilla tarkoitetaan koulutusmallia, joka ottaisi huomioon käytetyn tavaran kaupan työtehtävien erityispiirteet ja vaatimukset työntekijöiltä. Suomessa ei ole myöskään kansallisia pätevöitymisstandardeja alalle.

Uusiouutiset 5/2008 ilmestyi 3.9.2008

Lehden teemana olivat jätevirrat. Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Jätemaksuissa valtavat korotuspaineet
 

Kiinteistönomistaja saattaa joutua maksamaan jäteastiansa tyhjennyksestä ensi vuonna 5-15 prosenttia kalliimman hinnan kuin nyt. Polttoaineiden raju hinnannousu pakottaa kuljetusyrittäjät paikkaamaan kasvaneita kustannuksia jätteenkuljetusmaksujen korotuksilla. 
Lue jutun sähköinen versio tästä!
 
REACH vaikeuttaa uusiokäyttöä 

Kemikaaliasetus eli REACH tulee vaikeuttamaan jätteistä valmistettavien uusioraaka-aineiden hyödyntämistä. Vaikeaselkoinen lainsäädäntö saattaa jopa ajaa osan uusiotuotteiden parissa toimivista yrityksistä lopettamaan toimintansa. 
Lue jutun sähköinen versio tästä! 

Aika loppuu akkujen ja paristojen tuottajilta
 

Akkujen ja paristojen keräysjärjestelmän tulisi olla toiminnassa muutaman viikon kuluttua. Kentällä ei kuitenkaan ole läheskään valmista. Osa yrityksistä ei edes tiedä olevansa vastuussa käytettyjen akkujen ja paristojen jätehuollosta.
 
Lue jutun sähköinen versio tästä! 

Muovix ja HFT Network samaan taloon
 

Muovix Oy:n omistaja Grenovia Oy aikoo merkittäväksi ympäristöhuoltoalan toimijaksi sekä Suomessa että maailmalla. Konserni osti heinäkuussa HFT Networkin ja suunnittelee myös muiden kiinnostavien alan yritysten hankintaa. Samalla Grenovia myi Kospa Oy:n Panostajalle, jonka huomassa Kospa pääsee EcoSirin kumppaniksi.
 

Yhdyskuntajätehuollon lainsäädännön säätelyssä runsaasti työsarkaa
 

Jätelain kokonaisuudistuksessa on tekemistä, sillä yhdyskuntajätehuollossa tuntuu vielä olevan runsaasti kiistakysymyksiä ja tulkinnallisia epäselvyyksiä. Tuntuma vahvistui asiantuntijoiden kuulemistilaisuudessa kesäkuussa.
 

100 000 tonnia jätettä ehkä Ruotsiin
 

Turun Oriketoon suunniteltu uusi jätteenpolttolaitos saattaa jäädä kokonaan rakentamatta. Tämä merkitsee, että Turun Seudun Jätehuollon on löydettävä muita hyötykäyttömenetelmiä ainakin 100 000 tonnille yhdyskuntajätteitä.
 

Jätteet kiinnostavat
 

Lue ympäristöministeri Paula Lehtomäen kolumni sähköisessä muodossa tästä!
 

Jätealan syksyn päätapahtuma lähestyy
 

Suomen vuoden tärkein ympäristöalojen messutapahtuma on ovella. Ympäristötekniikka 08 pidetään Helsingin Messukeskuksessa 10.-12. syyskuuta. Uusiouutiset on mukana tapahtumassa osastolla 5f44.

 

Uusiouutiset 4/2008 ilmestyi 9.6.2008

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Etsivätoimisto paljasti pitkään jatkuneen toiminnan: Lassila & Tikanoja kuljetti yritysjätteitä kotitalousjätteinä

Lassila & Tikanoja on jäänyt kiinni ainakin 16 kuukautta jatkuneesta sopimusrikkomuksesta, jossa yhtiö kuljetti yritysasiakkaittensa jätteitä väärässä kuormassa loppusijoitukseen Itä-Uudellamaalla. L&T laskutti yritysasiakkailta jätteen käsittelymaksun, jäteveron ja arvonlisäveron, mutta jätti tilittämättä maksut kuntayhtiölle.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Roskaaminen pakottaa kuntia luopumaan aluekeräyspisteistä

Aluekeräyspisteiden sotkeminen on aiheuttanut kunnille kohtuuttomia siivouskustannuksia. Moni kunta onkin tehnyt päätöksen luopua aluekeräyspisteistä, vaikka se merkitsisi jätehuollon palvelutason notkahdusta.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Energiatehokkuutta jätekuljetuksiin

Jätteenkuljetusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä voi pienentää merkittävästi, kun apuun otetaan kokonaan uusia tai jo muilla kuljetusaloilla hyviksi todettuja keinoja. INTERACTION-hankkeeseen osallistuu Suomen lisäksi viisi muutakin Euroopan maata. Jätteenkuljetus on mukana Suomessa, Saksassa ja Kreikassa.

Suurpellon jätteet imussa

Espoon Suurpellon asukkaiden yhdyskuntajätteet kulkevat tulevaisuudessa alipaineteknologian avulla maan alla jäteterminaaliin. Suurpellolle rakennetaan Suomen ensimmäinen Envac-jätteenkeruujärjestelmä.

Hyötyjätepisteiden kapasiteetti ei riitä

Turussa hyötyjätepisteiden keräyskapasiteetti ei ole pysynyt pientaloalueiden kasvutahdissa. Pisteiden sijoittelussa, opasteissa, siivouksessa ja valvonnassakin olisi kehittämistä, toteaa tuore tutkimus.

RFID:n avulla kokonaiskuva kiinteistön jätehuollosta

Perinteisten jätehuoltoratkaisujen rinnalle on syntynyt vaihtoehto RFID-teknologiaa hyödyntäen. Älykäs jätehuoltojärjestelmä tuottaa tietoa, jonka avulla voi syntyä huomattavia säästöjä jätekustannuksissa. Lisäksi kaatopaikalle päätyy vähemmän jätettä.

Kahtiajako näkyi Jätelaitospäivillä

Jätehuoltokentän jako kahteen leiriin kuului Jätelaitospäivien puheenvuoroissa. Yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu heijastuu jopa puolueettoman tutkimuksen tulosten tulkintaan.

Venäjän syntypaikkalajittelu käyntiin suomalaiskonstein

Suomalaiskaupungit avustavat Pietaria yhdyskuntajätteiden lajittelussa. City Twinning -yhteistyöhankkeessa tutkittiin Pietarin yhdyskuntajätteiden koostumusta. Tulosten pe-rusteella jätteiden lajittelussa on parantamisen varaa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jätehuollosta Philadelphiassa

Maailman laajimpiin kuuluva jätehuollon kongressi International Conference on Solid Waste Technology and Management pidettiin USA:n Philadelphiassa 30.3.—2.4.2008. Osallistujia oli 51 maasta 240 henkeä, joista kolme Suomesta.

Kolumni, Jaakko Vesivalo: Maltti on valttia jätteenkäsittelylaitosten lupaprosessissa

Jätehuollon ja ympäristönsuojelun tavoitteet lisäävät jätteitä käsittelevien laitosten määrää. Lupaharkinnassa toiminnot joutuvat yhä useammin ristiriitaan muun maankäytön kanssa. Hanketta toteutettaessa onkin hyvä lähteä liikkeelle ajoissa avoimesti tiedottaen. Näin pystytään parhaiten varmistamaan kaikkia osapuolia tyydyttävä loppuratkaisu.

Ympäristötekniikan kysyntä voimakkaassa kasvussa, suomalaiset hyvin näkyvillä IFAT:ssa

Toukokuun alussa Münchenissä järjestetyt IFAT-messut ovat yksi maailman suurimmista ympäristöalan katsauksista. Mukana oli kolmisenkymmentä suomalaisyritystä, ja messuosastoilla kävi vilkkaasti potentiaalisia asiakkaita.

Carbon Expo, Köln: Päästöoikeuksissa myyjän markkinat

Kansainvälisten kasvihuonekaasumarkkinoiden messu- ja seminaaritilaisuus Kölnissä kokoontui odottavissa tunnelmissa. Nyt kaivataan signaaleja ilmastopolitiikan jatkuvuudesta ja muodosta vuoden 2012 jälkeen.

 

Uusiouutiset 3/2008 ilmestyi 8.5.2008

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Mikä johti uuteen lannoitevalmistelainsäädäntöön? 

Lannoitevalmistelaki ja erityisesti sitä täsmentävät asetukset ovat aiheuttaneet bioalalla harmeja, jotka ovat kantautuneet eduskuntaan asti. Rajoitteet elinkeino- ja muussa toiminnassa eivät yleensäkään ole suosittuja niiden parissa, joita määräykset koskevat, mutta mitkä ovat olleet säädösten vaikuttimet ja perustelut? 
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä! 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin: Tiedossa jopa 600 miljoonan laitosinvestoinnit
 

Valtioneuvoston 10.4. hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma sai viimeisessä käsittelyvaiheessa kovat prosenttitavoitteet jätehuoltoon. Jätesuunnitelma painottaa jätteen synnyn ehkäisyä, materiaalikierrätystä sekä erityisesti biohajoavien jätteiden ohjaamista muualle kuin kaatopaikoille.
 

Tuubikompostoinnista ratkaisu pienten tallien lantaongelmaan?
 

Monet pienten hevostallien omistajat ovat ongelmallisessa tilanteessa. Jos hevostallilla ei ole omaa peltoa, jonne lannan saisi levittää, lantakasat uhkaavat paisua nurkissa. Jos pienen mittakaavan tuubikompostointia kehitettäisiin niin pitkälle, että se saisi Eviran hyväksynnän, tallit voisivat luovuttaa näin kompostoitua lantaa eteenpäin.
 
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä! 

Maajussin kuoren takana on työteliäs kompostiyrittäjä
 

Tuomas Bährend on suurelle yleisölle tuttu Maajussille morsian -ohjelman vitsikkäänä heilanetsijänä. Yrittäjän arki on kuitenkin kiireistä puhdistamolietteiden kompostointia.
 
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä! 

Kotitalouden lajittelu on välineistä kiinni
 

Keittiön jätepisteen toimivuus vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten innostukseen lajitella jätteitään. Lahdessa toteutettu biojätteen lajitteluhanke oli hyödyllisin niissä taloissa, joiden lajittelumahdollisuudet olivat ennen hanketta puutteelliset. Uusien hyvin lajitteluvälineiden ansiosta kokeilutalojen biojätemäärä kasvoi keskimäärin 14 prosenttia, enimmillään yli 90 prosenttia.
 

Byrokratia hankaloittaa pienten betonimurske-erien hyötykäyttöä
 

Ympäristökeskusten ja kuntien työnjako on selkiintymätön ja kuntien menettelytavoissa on suuria alueellisia eroja.
 

Jätehuoltojärjestelmän valinta edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua
 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisvaatimusten tiukentuessa jätevirtojen edullisimmat hyötykäyttötavat saattavat löytyä lähivuosina sieltä, missä jätteet aiheuttavat vähiten kasvihuonekaasupäästöjä.
 

Kompostoinnista elämys Belgiassa
 

Belgia yrittää pienentää kiinteiden jätteiden määrää. Suurin osa jätteistä poltetaan. Kaatopaikkoja on vain kaksi ja ne ovat liian pieniä jopa polton tuhkalle. Tuhka ja muuta jätettä viedäänkin ulkomaille, erityisesti Hollantiin. Valtio halua vähentää poltettavan jätteen määrää kompostoinnilla.
 

Ultraääni tehostaa jätevesilietteen käsittelyä
 

Jätevesilietettä on sen korkean vesipitoisuuden vuoksi hankala jatkokäsitellä. Yksi keino veden määrän vähentämiseen on kevyt ultraäänikäsittely, jota kehitettiin hiljattain päättyneessä VTT:n koordinoimassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa.
 
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä! 

Luonto opettaa jätevedenpuhdistusta
 

Luonto puhdistaa usein paremmin kuin ihmisen kehittämät teknologiat konsanaan. Järvi kirkastaa vetensä sitomalla ravinnekuormituksen biomassaan, josta fosfori suodattuu pohjasedimenttiin.
 

Jätevedenkin voi käyttää uudelleen
 

Kotitalouksissa voidaan vähentää jyrkästi vedenkulutusta kierrätyksellä. Silloin lievästi likaantuneet, harmaat jätevedet käsitellään ja syötetään takaisin vessojen huuhteluun. Menetelmällä voidaan niistää pois kolmannes talousveden kulutuksesta.
 

Modulo mahdollistaa rakennusjätteen lajittelun jo syntypaikalla
 

Modulo todistaa vääräksi käsityksen, jonka mukaan rakennustyömaiden jätteitä ei voida lajitella niiden syntypaikalla, koska työmaille ei mahdu riittävän monta siirtolavaa. Modulon kaupallistamisen suurin kynnys onkin siinä, että sen nerokasta yksinkertaisuutta voi olla vaikea hahmottaa. 

Uusiouutiset 2/2008 ilmestyi 12.3.2008

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Mikä on yhdyskuntajätteen hiilidioksidineutraali osuus?

Vaikka yhdyskuntajätteen polttolaitokset eivät kuulu päästökaupan piiriin, paine kasvaa, että niidenkin olisi kyettävä entistä tarkemmin määrittämään hiilidioksidineutraalin biomassan osuus jätepolttoaineesta.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jätehuolto entistä vahvemmin mukaan päästötalkoisiin

Jätehuoltosektorin on tehostettava keinojaan vähentää alan kasvihuonekaasupäästöjä. Euroopan komission 23.1. julkaisema ilmasto- ja energiapaketti tuo päästötalkoisiin ulkopuoliset alat. Jätehuollon lisäksi näitä ovat rakentaminen, liikenne ja maatalous.

Kierrätyspolttoaineiden standardi valmistumassa

Kierrätyspolttoaineiden eurooppalaisen standardin luominen on loppusuoralla. Standardi luokittelee kierrätyspolttoaineet taloudellisten, teknisten ja ympäristöön vaikuttavien ominaisuuksien perusteella.
Lue jutun pdf-versio tästä!

Pohjalaiset jätelaitokset perustivat yhteisyrityksen, jotta syntyisi jätteenpolttolaitos Mustasaareen

Pohjalaiset jätehuoltoyhtiöt aikovat rakentaa Mustasaareen yli sadan tuhannen tonnin jätteenpolttolaitoksen varsin nopealla aikataululla. Rakentamaan pitäisi päästä jo kahden vuoden päästä. Mukaan lähtevien hankekumppanien lista ei ole vielä varmistunut.

Keski-Suomi tahtoo maailman bioenergiamarkkinoiden kärkiryhmään

Keski-Suomi on vastannut vahvasti ilmasto- ja energiastrategian haasteisiin: maakunta aikoo yli kuusinkertaistaa bioenergiateknologian vientinsä ja nousta yhdeksi maailman kehittyneimmistä bioenergiamarkkinoista seitsemässä vuodessa.
Lue jutun pdf-versio tästä!

KHO:n päätöskään ei lopettanut Pohjois-Pohjanmaan jätekiistaa

Pohjois-Pohjanmaalla on kiistelty jätteenkuljetuksesta jo yli kahdeksan vuotta, eikä edes tuore korkeimman hallinto-oikeuden päätös näytä tuovan tilanteeseen sopua.

Jätteenpolttokapasiteetti on täysin ylimitoitettu

Suomeen kaavailluista useista jätteenpolttohankkeista Ekokemin Riihimäen voimalaitos ehti ensimmäisenä valmiiksi, ja Kotkan laitos on edennyt jo harjakorkeuteen. Suomen Luonnonsuojeluliiton kielteinen kanta jätteenpolttohankkeisiin ei ole muuttunut, vaikka paikallinen Riihimäen luonnonsuojeluyhdistys ei halunnutkaan valittaa Ekokemin jätteenpolttolaitoksesta.

Globaalissa jätehuollon kehittämisessä on liiketoimintapotentiaalia

Kioton hankemekanismit luovat vientimahdollisuuksia suomalaisille ympäristöalan yrityksille. VTT:n tutkimuksessa selvitettiin jätehuoltohankkeiden kustannustehokkuutta. Tuloksena todettiin parhaan tuoton tulevan teknologioilla, jotka tuottavat pienellä investoinnilla lyhyessä ajassa suuren päästövähennyksen.

Jätelaitokset kehittävät toimialalle tunnuslukuja ja raportoinnin mallia

Kesällä 2008 päättyvässä Jätelaitosten raportointi ja tunnusluvut -projektissa on kehitetty ja yhteinäistetty yhdessä 26 jätelaitoksen kanssa jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia, johon kuuluvat olennaisena osana jätelaitoksille soveltuvat yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset, koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut.


Uusiouutiset
1/2008 ilmestyi 1.2.2008

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Sähköromu kierrätyksessä – ja oikeussalissa

 

Samalla kun kansalaiset opettelevat sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä, romun tuottajat ja viranomaiset riitelevät pelisäännöistä oikeussalissa.

 Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Kolumni: Avaruuden jätehuolto takkuaa

 

Viime vuonna juhlittiin ihmiskunnan ensimmäisen satelliitin, Sputnik I:n, lähettämistä maan kiertoradalle 50 vuotta sitten. Vähemmälle huomiolle jäi, että myös avaruusromu syntyi puoli vuosisataa sitten. Sputnik I:n radiolähettimet toimivat vain kolme viikkoa, minkä jälkeen ihmisen aikaansaannokset avaruudessa olivat pelkkää avaruusromua: Sputnik I ja sitä kuljettaneen kantoraketin osat.

 

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Oulun mallissa säästetään kuljetuksissa

 

Iso volyymi ja yksi paikka, siinä tiivistettynä Oulun Jätehuollon käyttämän SER-keräyksen periaate. Niin kutsuttu Oulun malli on ollut käytössä siitä saakka kun SER tuli tuottajavastuun piiriin eli kaksi ja puoli vuotta, ja kokemukset ovat olleet hyvät. Niin Jätehuolto, SER-tuottajayhteisöt kuin asiakkaatkin hyötyvät yksinkertaisesta keräysmallista.

 

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Sosiaaliset yritykset kierrättävät eettisesti

 

Kierrätyksen ja uudelleenkäytön alalla toimii useita sosiaalisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet sähkö- ja elektroniikkaromuun. Nämä yritykset eivät vain kierrätä ja uudelleenkäytä sähkö- ja elektroniikkaromua, vaan myös työllistävät vammaisia, osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

 

Omistaja vastuussa autostaan viralliseen romutukseen asti

 

<lei> Valitettavan usein vanhat autonromut eivät päädy viralliseen kierrätysjärjestelmään vaan jäävät pihan perälle ruostumaan.

 

Kalifornia järjestäytyy huolehtimaan SE-jätteestä

 

Kun kalifornialainen ostaa tietokoneen tai television, hintaan lisätään 6–10 dollarin kierrätysmaksu. Se takaa laitteen kierrätyksen. 30 miljoonan asukkaan Kultainen Osavaltio huolehtii sähkö- ja elektroniikkajätteestä mahdollisesti maassa parhaiten.

 

Ympäristöosaamisen kysyntä kasvaa Venäjällä

 

Ympäristönhuoltopalveluiden ripeä kasvu luo alan suomalaiselle osaamiselle markkinoita. L&T perusti parisen vuotta sitten ympäristönhuoltoon keskittyvän yhteisyrityksen Dubnan kaupungin kanssa ja on vähitellen laajentamassa toimintaansa muuallekin Venäjälle.

 

KeHa-hanke haluaa Julkiset laitokset ympäristöykkösiksi

 

Valtion ja kuntien laitosten pitäisi olla ympäristömyötäisinä esimerkkeinä muille. Julkisissa hankinnoissa ympäristönäkökulma on siksi nostettava keskeiseksi kriteeriksi. Tavoitetta ajaa ympäristöministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön viime vuonna käynnistämä hanke.


Uusiouutiset
8/2007 ilmestyi 5.12.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Lapin jätteet matkaavat satoja kilometrejä

Marraskuun alussa tiukentuneet ympäristövaatimukset sulkivat kaikki Suomen vanhentuneet kaatopaikat. Nyt Lapin kaatopaikkasijoitettavat jätteet kuljetetaan pisimmillään lähes kuudensadan kilometrin päähän syntypaikastaan.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Riukkajängän Jäkälä on Lapin suurin jätelaitos

Torniossa toimii pohjoisen Suomen modernein jätekeskus, jossa on kaatopaikan lisäksi kompostointikenttä, pilaantuneiden maiden käsittelykenttä, hyötyjätekenttä ja pilaantuneiden maiden lajittelualue sekä Lapin läänin ainoa kiinteiden ongelmajätteiden loppusijoitusalue.

Ämmässuon uusi kaatopaikka käyttöön

Suomen historian mittavimman kaatopaikkatyömaan ensimmäinen vaihe on vihitty käyttöön. Pohjoismaiden suurimmalle kaatopaikalle loppusijoitetaan runsaan miljoonan pääkaupunkiseudun asukkaan tuottama yhdyskuntajäte.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

EU edellyttää laajoja toimenpiteitä pilaantuneiden maiden kunnostamiseksi

EU:ssa valmistellaan maaperänsuojelustrategiaa, joka tietää työlästä urakkaa myös Suomelle. Kaikista pilaantuneista maista pitäisi tehdä systemaattinen kartoitus.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

PIMA-asetus luo pohjan pilaantuneen maan arvioinnille

Uuden valtioneuvoston asetuksen mukaan pilaantuneen maan arvioinnin pitää perustua kohdekohtaiseen arvioon maaperän haitallisten aineiden vaikutuksesta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Orikedon tutkimus kertoo:
Jätteenpoltto ei pilaa ympäristöä


Turun Orikedon jätteenpolttolaitoksen ympäristössä tehdyt tutkimukset osoittavat, että jätteenpoltto vaikuttaa suhteellisen vähän laitoksen lähialueiden maaperään. Pilaantuneisuuden raja-arvot eivät ylittyneet yhdessäkään kohtaa.

Jätteiden energiakäyttö ja metaanin talteenotto vähentävät päästöjä parhaiten

VTT:n ja Syken tutkimuksen mukaan tehokkaimpia yksittäisiä jätehuollon hankkeita kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ovat jätteiden energiakäyttö ja metaanin talteenotto kaatopaikoilta energiantuotantoon tai soihtupolttoon.

Maaperätutkimuksen pilot-laitoksessa on lupa saastuttaa maata

Lahdessa käynnistynyt maaperätutkimuksen pilot-laitos tarjoaa pohjoismaisittain ainutlaatuiset puitteet pilaantuneiden maiden tutkimukselle. Laitoksessa voidaan koemielessä saastuttaa maata pilaantumisen mekanismien selvittämiseksi.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Tuotesertifiointi selkiyttää kaatopaikkaeristysten kirjavuutta

Kaatopaikkojen pohjan ja pinnan mineraalisiksi eristyskerroksiksi on tarjolla laaja kirjo erilaisia ratkaisuja. Vireillä oleva tuotesertifiointi helpottaa valintojen tekoa.

Kaatopaikkakaasuista yhä enemmän sähköä

Sähkön tekeminen kaatopaikkojen biokaasusta lisääntyy tulevaisuudessa runsaasti, uskovat asiantuntijat.

Ekotehokkaasti Suomessa ja Venäjällä

Mökkiläiset Kaakkois-Suomen rajan molemmin puolin saivat arvokkaita vinkkejä jätehuoltonsa järjestämiseen vuoden lopussa päättyvässä Biohalo-hankkeessa.

Yhdyskuntien jätehuolto käännekohdassa

Suomi on kansainvälisesti katsoen jälkijunassa jätteenpoltossa, mutta edessä on jyrkkä käännös kaatopaikoilta kohti jätevoimaloita.

Kierrätyskin voi rasittaa ympäristöä
Turha kulutus tuottaa typpi- ja fosforipäästöjä


Suomi on pieni maa, mutta iso typpi- ja fosforivirtojen aiheuttaja, mikä aiheuttaa vesien ja maaperän rehevöitymistä. Apua ongelmaan toisi ennen muuta kulutuksen vähentäminen. Kierrätys ei aina ole ratkaisu, sillä sekin nielee energiaa.

Pakkausjätetilastot tarkentuvat vuosi vuodelta

Suomalainen pakkausjätteiden tilastointi on tarkkuudessaan ja kattavuudessaan jo nyt Euroopan huippua.

 

Uusiouutiset 7/2007 ilmestyi 6.11.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Kierrätyspolttoaineen kysyntä on kasvussa

<lei> Kierrätyspolttoaineen kysyntä voi parhaassa tapauksessa jopa kaksinkertaistua viidessä vuodessa, jos nyt valmistellut laitoshankkeet toteutuvat ja lupaprosessit etenevät rivakasti. Kierrätyspolttoaineen hintaan vaikuttavat kuitenkin monet epävarmuustekijät.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Muoviputkien kierrätysjärjestelmä uudistuu

Seitsemän vuotta toiminutta muoviputkijätteen kierrätysjärjestelmää on tarkoitus uudistaa ensi vuoden alussa. Operaattorikin saattaa vaihtua.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Mineraalisten ongelmajätteiden määrä kasvaa

Yhdyskuntajätteen sisältämän ongelmajätteen osuus on lievässä laskussa. Sen sijaan mineraalisten ongelmajätteiden määrä kasvaa, osittain siitä syystä, että yhä suurempi osa kaivosten rikastushiekoista luetaan ongelmajätteisiin.

Akku- ja paristodirektiivistä kansallinen esitys ennen joulua
Keräysjärjestelmän rakentamisessa tulee kiire

Akkujen ja paristojen keräysjärjestelmän olisi oltava valmiina ja toiminnassa jo vuoden kuluttua. Kiire tulee, sillä tuottajavastuuta koskevaa kansallista lainsäädäntöä vasta valmistellaan.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Suomalaismenestystä EEP Award -kisassa
BioZone pääsi 10 parhaan joukkoon

<lei> Espoossa pääkonttoriaan pitävä BioZone Scientific International Inc on menestynyt European Environmental Press Award -palkintokisassa. Hajujen poistoon ja ilman desinfiointiin keskittynyt innovaatio pääsi kisan finaaliin.

Kierrättäjät eivät sulata muovikassiveroa

Muovia kierrättävät yritykset ja järjestöt eivät näe ehdotetussa muovikassiverossa mitään hyötyä ympäristölle.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Tampere haluaa olla ”tosi siisti

Pormestarin siisteyskampanja patistaa kaupunkilaisia laittamaan syntyvät jätteet sinne mihin ne kuuluvat eli roskakoreihin ja jäteastioihin.

YTV tahtoo Ämmässuolle vielä jatkoaikaa

YTV pettyi Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökseen evätä Ämmässuon nykyisen kaatopaikan jatkokäyttö stabiilien jätteiden loppusijoitukseen. YTV valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Otsonisopimuksella Kiotoa suuremmat ilmastohyödyt

20-vuotiaan otsonisopimuksen maine ympäristösopimusten mallioppilaana vahvistuu. Syksyisessä Montrealin kokouksessa otettiin uusi edistysaskel.

RePlast FinEst -hanke sai jatkoa
Muovien kierrätyshaasteet ovat naapurillekin tuttuja

Jätemuovien kierrätyksen lähtökohdat on selvitetty suomalais-virolaisessa RePlast FinEst -hankkeessa. Kierrätyksen esteet ovat samankaltaisia lahden molemmilla puolilla.

 

Uusiouutiset 6/2007 ilmestyi 4.10.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Kaatopaikalle yhä vähemmän biohajoavaa jätettä

Biohajoavien jätteiden käsittely on Suomessa tehostunut: enää noin puolet biohajoavista jätteistä päätyy kaatopaikoille. Suomi on jopa saavuttanut jo vuodelle 2009 asetetut valtakunnalliset tavoitteet kaatopaikkakäsittelyn vähentämisestä. Alueellisesti biohajoavien jätteiden käsittelyssä on vielä parannettavaa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Sivutuoteasetus uusiksi

Eläimistä saatavia sivutuotteita kuten kaupan entisiä eläinperäisiä elintarvikkeita säädellyt EU:n sivutuoteasetus on tuottanut jätehuollon ja elintarvikealan toimijoille paljon päänvaivaa. Nyt Euroopan komissio on ottanut asetuksen uudelleen käsittelyyn.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Kaupan biojätteestä polttoainetta

Kaupan biohajoava jäte voi tulevaisuudessa päätyä esimerkiksi bioetanolin tai biodieselin raaka-aineeksi. Kesällä tehty jätelain osittaisuudistus avasi kaupan jätehuoltoon uusia vaihtoehtoja.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

St1 haluaa Euroopan ykköseksi bioetanolin tuotannossa

Suomen ensimmäinen Etanolix-menetelmällä toimiva bioetanolitehdas otettiin käyttöön Lappeenrannassa. St 1 Biofuels Oy suunnittelee jo useita muita tehtaita sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

TKK:n jätehuoltoprofessori Juha Kaila haluaa Lahteen jätehuollon tutkijakoulun

Jätehuollon tutkijakoulu ja kansainvälisten projektien haku ovat ensimmäisiä asioita, jotka tekniikan tohtori Juha Kaila haluaa käynnistää aloittaessaan jätehuoltotekniikan professorina Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksessa.

Uhkasakko säikäytti taloyhtiöt takaisin kunnan jätteenkuljetukseen

Kiista kiinteistöjen hyötyjätteiden kuljetuksista kovenee. Jyväskylässä sakon uhka sai kymmenet taloyhtiöt palaamaan takaisin kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.
Lue jutun sähköinen pdf-versio!

Ekokemin historiallinen jätekuorma

Elokuun lopussa päästiin todistamaan hartaasti odotettua hetkeä: ensimmäinen jätekuorma saapui Ekokemin uuteen jätteenpolttolaitokseen.

Paperinkeräykselle uusi lajittelulaitos Lahteen

Paperinkeräys Oy:lle on valmistunut Lahteen keräyspaperin lajittelulaitos, joka on yhdistetty suoraan tehtaan tuotantoprosessiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Laitos vastaanottaa vieressä sijaitsevien Stora Enso Packaging Oy:n ja Elofin Oy:n pakkaustehtaiden jalostushylkyä.

Lietteet tiiviiksi geotuubisäkeissä

Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa aloitti kesällä toimintansa tiettävästi Pohjoismaiden ainoa geotuubimenetelmään perustuva nestemäisten jätteiden käsittelylaitos. Kun laitoksen toimintaa vielä vähän viilataan, se pystyy käsittelemään jopga 6 000 tonnia nestemäistä jätettä vuodessa.

Viemäritulviin ei ole varauduttu riittävästi

Äärimmäisen kovat rankkasateet ovat aiheuttaneet viime vuosina miljoonavahinkoja kiinteistöille ja jätevesiviemärijärjestelmille. Tulvista on opittu, mutta vielä on paljon tekemistä tulviin varautumisessa ja tulvatilanteiden hoitamisessa.

Jätesääntely ja ympäristöliiketoiminta

Kolumnissa Ympäristökonsultointi Hyötyvisio Oy:n toimitusjohtaja Janne Koivisto pohtii jätteen käsitteen oikeudellista määrittelyä ja lainsäädännön vaikutuksista ympäristöliiketoimintaan Suomessa.

 

Uusiouutiset 5/2007 ilmestyi 30.8.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Biokaasusta merkittävä energialähde?

Biokaasusta halutaan paikallista energialähdettä, joka takaisi esimerkiksi maatilojen ja teollisuuden energiaomavaraisuutta. Kentällä uskotaan, että syöttötariffi vauhdittaa laitoshankkeita, mutta sen lisäksi kaivataan muutakin tukea biokaasun tuotannolle.

Lue tästä jutun sähköinen pdf-versio!

Ekopakkauksesta on tulossa kilpailuvaltti

Jätteen synnyn ehkäisyä ajatellaan pakkausten suunnittelussa jo senkin vuoksi, että se säästää pakkaavalle yritykselle rahaa. Kuluttajat osaavat jo vaatia ympäristömyönteisyyttä pakkauksiin, mutta asenne heijastuu vaihtelevasti ostopäätöksiin.

Lue tästä jutun sähköinen pdf-versio!

Materiaaliyksikön vetäjä haluaa työkavereita

Materiaalitehokkuusyksikön tuore vetäjä Henrik Österlund näkee materiaalitehokkuuden edistämisessä työsarkaa. Kuinka nopeasti yksikkö laajenee, riippuu vielä rahoituksen varmistumisesta.

Lue tästä jutun sähköinen pdf-versio!

Kaatopaikat valmiiksi marraskuuksi

Uusia, kiristyneet vaatimukset täyttäviä yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja otetaan marraskuun alun jälkeen käyttöön yhdeksän kappaletta. Pirkanmaalla yhdsykuntajätteiden loppusijoitusalueilla on käynnissä yhteensä 10 miljoonan euron investoinnit, kun mukaan lasketaan lietteen kompostointilaitos.

Päijät-Hämeen Jätehuolto säästää kaatopaikan rakennuskustannuksissa neljänneksen

Maaperän savisuus tuo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle Kujalan jätekeskuksen uuden kaatopaikan rakennuskustannuksiin arviolta 25 prosentin säästöt. Maaperä on savista silttiä ja käy sellaisenaan jätepenkan mineraaliseksi tiivistyskerrokseksi.

Jätteen sijasta siirryttävä puhumaan materiaalivirtojen hallinnasta

Tampereen teknillisen yliopiston lehtori Simo Isoaho on tutkinut pitkään suomalaista jätehuoltoa. Hänen mukaansa Suomessa tarvittaisiin kokonaan uudenlainen materiaalivirtojen hallinnan puitelaki, joka sisältäisi nykyisen jätelain uudistettuna.

Tavoitteena kokonaisnäkemys kierrätykseen

Professori Kari Heiskanen pyrkii jatkuvasti kehittämään opetustekniikoita niin, että opiskelijat ymmärtäisivät kierrätyksessä teollisuuden, tuotesuunnittelun ja raaka-ainetalouden laajoja kokonaisuuksia.

Aino Heikkiselle EU:n naiskeksijäpalkinto kierrätysbetonilla

Siilinjärveläinen Aino Heikkinen on saanut Euroopan unionin naiskeksijöiden verkoston EUWIIN:n ensimmäisen keksijäpalkinnon. Kilpailun pääpalkinnon toi Heikkisen kehittämä innovaatio, joka korvaa osan betonin raaka-aineista kierrätysmateriaaleilla.

Ympäristöministerit sopuun EU:n jätedirektiivistä

EU:n ympäristöministerit pääsivät sopuun jätedirektiivistä Luxemburgissa kesäkuun lopulla käydyssä neuvottelussa, vaikeasta alkuasemasta huolimatta. Lopulta hyväksyttiin puheenjohtajamaa Saksan esitys.

Bioenergian haasteet esillä Jyväskylässä

Yli viisisataa energia-alan asiantuntijaa kokoontuu syyskuun alussa Jyväskylään Bioenergia 2007 -konferenssiin. Bioenergiamessut täydentävät paletin.

Kolmensadan tuhannen kävijän ympäristötapahtuma

Kotkan Tall Ships' Races oli jäte- ja ympäristönhuollon kannalta haastava tapahtuma.

Partiolaisten maailmanjamboreella kierrätettiin

Tahdon rakastaa ja suojella luontoa", kuuluu yksi partiolaisten kahdeksasta ihanteesta. Tämä ihanne laitettiin todelliseen testiin, kun yli 40 000 partiolaista ympäri maailmaa kokoontui yhteen Englannissa pidetyllä maailmanjamboreella.

Ensimmäiset muovikassien kierrätyspisteet kauppoihin

Muovikassia ei enää tarvitse pulloja kauppaan palauttaessa tunkea sekajäteastiaan, vaan kassin voi jättää sille varta vasten tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Ensimmäinen piste avattiin kesäkuussa Espooseen, josta verkon on tarkoitus laajentua lähitulevaisuudessa.

 

Uusiouutiset 4/2007 ilmestyi 13.6.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Yritysten omavalvonta paikkaamaan viranomaistyötä

Olisiko Yhdysvalloissa ja Saksassa käytössä oleva yritysten omavalvontajärjestelmä ratkaisu jätehuollon valvontaan? Ajatusta puntaroitiin Jätelaitosyhdistyksen Jätelaitospäivillä.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Pakkausten ympäristömerkitys saa jo huomiota

Pakkausten tuottajayhteisöjen yhteinen palveluyhtiö Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy täyttää tänä vuonna 10 vuotta. 90-luvun alun pakkausalan ja viranomaisten vapaaehtoissopimuksesta on edetty pitkälle. Jatkossa mietitään tuottajayhteisökentän järkevää rationalisointia.

Paristoille vaaditaan laaja palautuspisteverkko

Sähkö- ja elektroniikkaromun jälkeen tuottajavastuu laajenee paristoihin ja akkuihin. Kuluttajalle käytetyn pariston ja pienakun palauttaminen tulee olla helppoa: kellon nappiparistosta tai kaukosäätimen sormiparistosta pitää päästä eroon kauppareissun yhteydessä.

Pakkausjätteen keräyskustannusten jako hiertää

Pakkausten tuottajayhteisöjä velvoitetaan maksamaan pakkausjätteen kiinteistökeräyksen kulut, mikäli ne haluavat laskea kiinteistöiltä kerätyn jätteen mukaan hyödyntämisprosentteihinsa. Ratkaisua haetaan oikeusteitse, mutta pakkauspuoli on pitänyt auki neuvottelukanavaa viranomaisiin päin.

Kotitalouksilla niukasti keinoja vähentää jätteen määrää

Kotitalouksien aika ja keinot vähentää syntyvän jätteen määrää ovat tavallisessa arjessa melko vähäiset, koska pakkaamattomia tuotteita on vaikea ostaa. Kauppojen toivotaankin tarjoavan pakkaamattomia tuotteita ja antavan konkreettisia ohjeita pakkausten hävittämiseksi.

Piilaakso kuluttaa ja kierrättää

Kalifornian Piilaaksossa ei juuri kotona kokata. Lounas syödään koulussa ja pikaruokalassa ja illalliseksi tilataan nuudeleita tai pizza. Juoma hörpitään muovipullosta, ja kauppaostokset kannetaan kotiin joka kerta eri muovikassissa. Elektroniikkalaitteita ei juuri korjata, vaan viallinen vaihdetaan uuteen.

Hygienia kehittyi hitaasti keskiajan kaupungeissa

Eurooppalaisten kaupunkien puhtaanapito ja jätehuolto alkoi kehittyä keskiajalla, kun ahtaasti asutuissa suurkaupungeissa olot alkoivat olla asumiskelvottomat. Jätelainsäädännön määräykset paransivat hygieniaa, mutta matkaa nykypäivän siisteyteen oli vielä reilusti.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Vanhoista maaleista lohkeaa PCB:tä

Vanhoista maalipinnoista irtoaa vaarallisia PCB-yhdisteitä varsinkin hiekkapuhalluksessa. Rakennussaneeraajat ovat paljolti unohtaneet suojautua PCB-maalien hilseilyltä, vaikka asiasta varoitettiin jo 1980-luvulla.

 

 

 

Uusiouutiset 3/2007 ilmestyi 14.5.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Jäteveron remontintarve kasaantuu

Aikansa eläneelle jäteverolaille etsitään sopivaa remonttitapaa: onnistuisiko kaatopaikkaverotuksen tasapuolistava ja kilpailuneutraliteettiin palauttava pikapaikkaus vai tehdäänkö uusi laki perustuksia myöten jätelain kokonaisuudistuksen
yhteydessä. Valtiovarainministeriö on pitkän tien kannalla.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Ympäristöhuollon imago on varovaisen myönteinen

Ympäristöhuollon imago on peruspositiivinen, mutta mielikuvallista kärkeä alalla ei ole. Selkeä profiili puuttuu erityisesti yrityssektorilta. Mielikuvatutkijan mielestä neutraali
imago on hyvä lähtökohta, kun profiilia lähdetään nostamaan toiminnallisin ja viestinnällisin keinoin.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

YTV terävöittää katsetta tulevaisuuteen

YTV-alueen yli miljoona asukasta ja 50 000 yritystä tuottavat jätettä puolisentoista miljoona tonnia vuosittain, josta noin puolet on yhdyskuntajätettä. Kuinka paljon jätettä tuotetaan viiden, viidentoista tai viidenkymmenen vuoden päästä, ja millaista jäte tulevaisuudessa on, pyritään selvittämään rakentamalla jätteen synnyn ennakointimalli.

MK-Uusiomateriaalit seisoo monen kierrätysjalan varassa

MK-Uusiomateriaalit Oy on kierrätyksen ja hyötykäytön todellinen monitoimiyritys. Sen tavoitteena on raaka-aineiden tehokas hyötykäyttö, jotta kaatopaikalle menisi mahdollisimman vähän tavaraa. Yhtiön tulevaisuuden visiona on jalostaa kaikki itse kerätty raaka-aine tuotteiksi saakka.

Laittomien kaatopaikkojen maa

Miltä tuntuisi, jos naapurissa olisi laiton kaatopaikka, jonne kaikki käyvät kippaamassa sekalaiset jätteensä? Nicaraguassa se on hyvin todennäköistä. Jätteiden käsittelyn neuvominen olisi aloitettava jo peruskoulussa.

Kompostoija turvaan automaatiolla

Kompostointitutkijat löysivät runsaasti ihmiselle haitallisia mikrobeja kompostoinnin kaikista vaiheista. Tutkijoiden mukaan oikein suunniteltu automaatio kohentaisi kompostityöntekijöiden turvallisuutta parhaimmin. Kompostiainesta pitäisi käsitellä samoin kuin pilaantunutta ainesta yleensä.

Jäteneuvoja innostaa, selittää ja perustelee

Jäteneuvojat ovat kunnissa ja kuntayhtiöissä toteuttamassa lakisääteistä palvelutehtävää. Asukkaita opastetaan jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Käytännön ohjeiden lisäksi työssä uppoudutaan joskus myös syvällisiin keskusteluihin kuntalaisten kanssa.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Antiikin roomalaiset, kaupunkihygienian edelläkävijöitä – vai olivatko?

Kukapa Rooman matkailija ei olisi ihastellut paikallisia nähtävyyksiä, antiikin Rooman raunioita. Kaupungissa oli sen loiston päivinä lukuisia vesijohtoja ja laaja käymälä- ja viemäröintijärjestelmä. Hygienia saavutti siis Roomassa korkean tason. Tosiasiassa olosuhteet kaupungissa eivät olleet antiikin aikana lainkaan näin kehuttavia.

 

Uusiouutiset 2/2007 ilmestyi 23.3.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Kilpailu kuumentaa rengaskierrätystä

Rengaskierrätyksessä kiehuu: aiemmin kellekään kelpaamattomista kumipyöristä on tullut haluttua tavaraa suurten toimijoiden kilpailussa. Kuusakosken napatessa Suomen Rengaskierrätys Oy:n asiakkaakseen on Lassila & Tikanojan päättänyt ottaa osansa rengasbisneksestä ja hakeutua omistamansa yhtiön kautta myös tuottajayhteisöksi.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kerman kuorintaa vai vauhtia investointeihin

Ympäristöhuollon yritykset saivat jätelain osittaisuudistuksessa hakemansa ratkaisun. Eduskunta kiirehtii jätelain kokonaisuudistusta ja jäteverolain muutosta, ja haluaa samalla seurata osittaisuudistuksen vaikutusta kuljetuksiin ja kustannuksiin.

Minne suunta, jätehuoltokoulutus?

Suomessa jätehuollon ja ympäristötekniikan yliopistokoulutusta annetaan hajautetusti monessa paikassa, yliopistojen keskinäinen yhteistyö on vaatimatonta, eikä kehitys kaikilta osin ole kulkenut siihen suuntaan, minne tietä on viitoitettu tai mihin yliopistot toivoisivat sen kulkevan.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Polttolaitoshankkeet etenevät

Nykyaikaisten yhdyskuntajätteen polttolaitosten suunnittelu- ja rakennushankkeet ovat toteutumassa vuosien valmistelun jälkeen. Laitosten käyttöönottoja päästään seuraamaan vuosittain tai muutaman vuoden välein.

Valtsussa tukea rajoitetulle poltolle

Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan eli Valtsuun esitetään tukea sekä jätteenpolttolaitoksille että rinnakkaispoltolle. Alueellisille ympäristökeskuksille sälytetään roolia asettaa rajoja jätteenpoltolle.

Suomen ympäristöteknologialle näyteikkuna Kiinaan

VTT valmistelee hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa kestävän kehityksen mukainen ekokaupunki Kiinaan. Tianjiniin kaavaillusta kaupungista on tulossa suomalaisen eko-osaamisen näyteikkuna ja viennin vauhdittaja.

Jäteturismia Brysselissä

Brysselin jätehuollossa näkyy kaupungin jakaantuminen kuntiin, kielialueisiin ja kulttuureihin. Jätteiden käsittely tai hygienia yleensäkään ei kuulu belgialaisiin hyveisiin. Perinteisesti tärkeää on ollut julkisivun vaaliminen. Jätteillä ei ole tilaa kiinteistön edessä, vaan jätepussit heitetään mieluummin kadulle.

Puhtaan lappilaisen maiseman puolesta - 20 vuoden ajan

Kun Pidä Lappi Siistinä ry perustettiin kaksikymmentä vuotta sitten, olivat Suomen ympäristöasiat erilaisella hoidolla kuin nykypäivänä. Lainsäädäntö oli huomattavasti löysempää, eikä ihmisillä - etelässä tai pohjoisessa - ollut tarpeeksi tietoa tai motivaatiota roskattoman ympäristön aikaansaamiseksi tai säilyttämiseksi.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Uusiouutiset 1/2007 ilmestyi 2.2.2007

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Jätehuoltomääräyksillä turvallisempaan työhön

Jäteautonkuljettajan työssä ollaan alttiita liukastumisonnettomuuksille ja raskaiden jäteastioiden käsittelyssä syntyville kolhuille. YTV:n alueella on työsuojelussa löydetty hyvä yhteishenki ja työkaluja työturvallisuuden parantamiseksi. Kiinteistöjä velvoitetaan jätepisteiden parantamiseen jätehuoltomääräysten valvonnalla, jopa pakkokeinoin.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Myös pieni kiinnostaa, vakuuttaa kuljetusliike

Eikö pieni kiinnosta, ihmettelee jätekuljetusyrityksiä kilpailuttanut pientaloyhteisö, jonka tarjouspyyntöön ainoastaan pienehkö paikallinen toimija jätti kunnollisen tarjouksen. Kyllä kiinnostaa, vakuuttavat kuljetusyritykset, mutta esimerkiksi logistiikka vaikuttaa siihen, kuinka kiinnostava jokin yksittäinen tarjous on.

Hyvin tekemisen kulttuuri ohjaa

Tapiolan Lämpö Espoon Tapiolan puutarhakaupungissa on jätteenkuljetuspalveluita tarjonnut jo viidenkymmenen vuoden ajan alueen taloyhtiöiden omistama Tapiolan Lämpö Oy. YTV:n urakoita ajavista kolmesta yrityksestä se on pienin, mutta todistetusti laadukas.

Vääntö Pohjois-Pohjanmaan kuljetuksista jatkuu

Vuosia jatkunut kiista asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksesta on Oulun hallinto-oikeudessa ratkennut kunnallisen jätehuoltoyhtiön eduksi. Hallinto-oikeus antoi päätöksen kolmen kunnan osalta, mutta käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kauppakeskus ohjaa jätteen vähentämiseen

Lempäälän Ideapark on pinta-alaltaan Suomen suurin kauppakeskus, jättäen taakseen muun muassa Itäkeskuksen, Jumbon ja Sellon. Kaikki Ideaparkiin liitetyt luvut ovat suuria, mutta jätehuollossa tavoitellaan pieniä kustannuksia.

Käsittelytapojen yhdistelmä leikkaa jätteen määrää Skoonessa

Etelä-Skoonen kuntien omistama jätteenpolttolaitoksen huippunykyaikainen tekniikka on herättänyt kiinnostusta kansainvälisesti.

Alueellisten jätesuunnitelmien valmistelu käynnissä

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) alueellisesti tarkentavien jätesuunnitelmien valmistelu on käynnistynyt. Pisimmällä alueellisen jätesuunnitelman (ALSU) teossa ollaan Oulun läänissä, jossa samalla pilotoidaan suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia.
Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Pollutec-messut päättivät ympäristövuoden

Marraskuun lopulla järjestetyt messut kokosivat yhteen 70 000 jäte- ja ympäristöalan ammattilaista uutisoiden, palkiten, esitellen ja rekrytoiden.

 

Uusiouutiset 8/2006 ilmestyi 13.12.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Ämmässuo on kaikkien aikojen suurin kaatopaikkatyömaa

Espoon ja Kirkkonummen rajalla on käynnissä kaatopaikkatyömaa, jonka mittavuus on tähänastisista projekteista vertaansa vailla. Pelkästään tämän vuoden rakennusinvestoinnit ovat 45 miljoonaa euroa. Uusi kompostointilaitos on viimeistelyä vaille valmiina.

 

Paljon rahaa kaatopaikoille

 

Kaatopaikkojen sulkemiseen ja uusien perustamiseen tarvitaan juuri nyt suuria summia. EU:n kaatopaikkadirektiivin vaatimukset edellyttävät pohja- ja pintarakenteilta laadukkuutta.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Valtsu avasi sanaisen arkun

 

Uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa eli Valtsua on työstetty pitkään työryhmissä ja seminaareissa. Nyt on valmistumassa periaatteellinen linjaus, mutta keskustelu jatkuu yhä. 140 jätealan asiantuntijaa kokoontui käymään läpi Valtsua Helsingissä.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Turun polttolaitos ei saanut ympäristölupaa

 

Turkuun ei rakenneta uutta jätteenpolttolaitosta näillä näkymin ainakaan viiteen vuoteen. Lounais-Suomen ympäristökeskus ei myöntänyt ympäristölupaa Orikedolle suunnitellulle, 150 000 tonnin yhdyskuntajätteen polttoon mitoitetulle, 55 megawatin arinakattilalle.

 

Jätelain osittaisuudistus nyt ympäristö-valiokunnassa

 

Helmikuun puoliväliin mennessä selviää, siirtyykö vastuu yksityisen palvelutuotannon jätehuollosta kunnilta jätteen tuottajille.

 

Sakon uhka vauhditti SER-kenttää

 

Pirkanmaan ympäristökeskus sai määräaikaan mennessä viideltä SER-tuottajayhteisöiltä selvitykset kysymyksiin uudelleenkäyttövelvoitteiden täyttämisestä ja keräyspisteverkoston kattavuudesta. Uhkasakolla viranomainen näytti, että se käyttää kaikkia lain mahdollisuuksia puutteiden korjaamiseksi.

 

Kotitaloudet lajittelevat kaatopaikkajätteeseen paljon väärää jätettä

 

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella tehty tutkimus osoittaa, että kotitalouksien kaatopaikkajätteestä yli puolet on hyödynnettävissä olevaa jätettä, suurelta osin energia- ja biojätettä.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

 

Pilaantuneen maan puhdistukseen enemmän vaihtoehtoja

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusmenetelmien ekotehokkuutta voidaan nyt arvioida uusin keinoin. Uusi laskentatyökalu auttaa vertailemaan riskien ja kustannusten ohella myös ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

 

Uusiouutiset 7/2006 ilmestyi 8.11.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Teollisuusjätteistä tulossa tuotteita

EU aikoo täsmentää jätteen ja tuotteen määrittelyä tulevassa jätepuitedirektiivissä. Jos uusi rajanveto toteutuu, jopa miljoonat tonnit nykyisin jätteiksi luettavia teollisuusmateriaaleja laskettaisiinkin tulevaisuudessa sivutuotteiksi tai tuotteiksi.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Kilpailu rakennusjätteistä kiihtyy

Rakennustyömaan jätelavallisen arvo on noussut. Työmaiden roskien keruusta on tullut merkittävää liiketoimintaa. Valtaosa rakennus- ja purkutyömaan jätteistä voidaan uusiokäyttää kevyen prosessoinnin jälkeen. Rakennustyömaiden jätejakeilla on positiivista rahallista arvoa usein ilman käsittelyäkin. Siksi näiden jätevirtojen hallinasta kilpaillaan.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Jätehuolto ja kierrätys yhä vahvemmin naisten käsissä

Tavallisille kansalaisille jätehuolto ja kierrätys näyttäytyvät lähinnä kuljetusliikkeiden miehisissä autonkuljettajissa. Monen jätehuoltoyhtiön johdossa on kuitenkin nainen, ja yhä useammin yhtiöiden muitakin tehtäviä hoitavat naiset.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!

Talopaketit vähentäneet rakennusjätteen määrää tonteilla

Omakotityömaan jätehuollon toimivuus on kiinni rakentajan viitseliäisyydestä. Hyötykäyttöön kelpaamattomat lankunpätkät, suojamuovit ja ylijäämäpellit voi ohjata sekajätelavan toimittavan kuljetusyrittäjän huoleksi, tai jätelajeittain kasoihin lajittelua ja edelleen pois kuljetusta voi tehdä itsekin. Suosiotaan kasvattaneet talopaketit ovat vähentäneet tontilla syntyvän jätteen määrää.

Latviaan nousi kierrätysmateriaalin tuotantolaitos suomalaisvoimin

Lassila & Tikanoja on kolmen Latvian-toimintavuoden aikana investoinut maahan 20 miljoonan euron edestä. Tuorein investointi esiteltiin lokakuun alussa, kun kaksi miljoonaa euroa maksanut kierrätysmateriaalin tuotantolaitos avattiin Riiassa.

Rengaskierrätyksen valtakunnallinen kierrätysoperaattori vaihtuu

Kuusakoski Oy on valittu Suomen Rengaskierrätys Oy:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella suomalaisen rengaskierrätysjärjestelmän operatiiviseksi toteuttajaksi kuusivuotiskaudeksi 2007–2012.

Toivonen Yhtiöt Oy uskoo yhä kierrätys-polttoainemarkkinoihin

Jätteestä valmistetun polttoaineen kysyntä romahti vuoden alussa. Toivonen Yhtiöt uskoo silti laadukkaan kierrätyspolttoaineen menekkiin. Yritys suunnittelee jo uuden jätteenkäsittelylaitoksen perustamista Viljakkalaan.

Hyvinkää lämpenee Ekokemin jätteenpoltto-energialla

Riihimäelle ensi vuonna valmistuva jätteenpolttolaitos tuottaa kaukolämpöä Hyvinkäälle. Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Ekokem Oy Ab julkistivat 13.10. sopimuksen, jonka mukaan Ekokem toimittaa jätevoimalastaan Hyvinkäälle lämpöenergiaa 200–300 gigawattituntia vuosittain 20 vuoden ajan.

 

Uusiouutiset 6/2006 ilmestyi 11.10.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Kova kädenvääntö jätevirtojen hallinnasta

Kenellä on oikeus hallita jätevirtoja ja toisaalta velvollisuus hoitaa jätehuoltoa? Yksityinen ja kunnallinen puoli ovat joutuneet asiassa napit vastakkain.

Lue jutun sähköinen pdf-versio tästä!


Venäjän ja Suomen sivuainevirtoja yhdistämällä uutta bisnestä

Jos pienet sivuainevirrat Suomen puolelta yhdistettäisiin Venäjän puolella kulkeviin, voisiko materiaalivirrasta kasvaa riittävä, jotta se synnyttäisi kannattavaa liiketoimintaa ja uusia hyötykäyttökohteita?

YTV:n palavat jätteet Kirkniemeen?

Paperiteollisuuden suunnittelema voimala saattaa tulevaisuudessa polttaa pääkaupunkiseudun energiakelpoiset yhdyskuntajätteet. M-real kaavailee Lohjan Kirkniemeen uutta energiaratkaisua. Eräs vaihtoehto voisi olla voimalaitos , joka polttaisi maakaasun, puunkuoren, hakkuutähteiden ja rakennus- ja teollisuusjätteiden lisäksi noin 200 000 – 370 000 tonnia lajiteltua, polttokelpoista yhdyskuntajätettä. Laitoksessa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi Lohjan ja Länsi-Uusimaan seutujen energiajätteiden lisäksi myös Turun, Salon ja pääkaupunkiseutujen palavat yhdyskuntajätteet.

Ympäristödiplomin tavoittelusta ryhtiä seurakuntien jätehuoltoon

Siinä missä yksi seurakunta erottelee sekajätteestä vain paperin, toinen lajittelee myös energia- ja biojätteen sekä lasit ja metallit. Monen seurakunnan jätteiden lajitteluun on tullut uutta ryhtiä, kun seurakunta on alkanut tavoitella kirkon ympäristödiplomia.

Kaatopaikalle entistä enemmän – ainakin tilastoissa

Uusi EU:n mukainen jätetilastointitapa esittää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrät aikaisempaa suurempina. "Sisäiseen kierrätykseen" päätyvät maa- ja metsätalousjätteet jäävät nyt kokonaan jätetilastoinnin ulkopuolelle.

Ensin Kamppi, sitten Kiina

Keskuspölynimurimarkkinoilla Kiinassa vahvan jalansijan hankkinut Puzair Oy lähtee nyt valloittamaan Aasian markkinoita myös jätehuoltopuolella. Yritys toimittaa Pekingin olympialaisten kongressikeskukseen jätteenkuljetusjärjestelmän, mutta se on vasta alkua.

Väistyvän ympäristöministerin Jan-Erik Enestamin kolumni

 

Uusiouutiset 5/2006 ilmestyi 4.9.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Järki unohtui EU-tavoitteista
EU:n asettamat tavoitteet vuodelle 2008 merkitsevät, että Suomen on nostettava pakkausjätteen kierrätysastetta 15 prosenttiyksikköä. Tähän päästäkseen Suomen on ohjattava muun muassa puujätettä pois hyvin toimivasta energiakäytöstä.

Sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuussa yhä avoimia kysymyksiä
Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteverkosto alkaa hahmottua, mutta tuottajilla on vielä työtä tehtävänä sopiessaan uudelleenkäytön periaatteista ja keräysvastuun jaosta. SERin tuottajavastuuta hoitamaan perustetut tuottajayhteisöt eivät ole vielä päässeet täysin yksimielisyyteen siitä, kuinka SERin keräys ja kierrätys tulisi Suomessa hoitaa.

Tulevaisuudessa erilliset keräysverkostot?
Elker Oy:n toimitusjohtaja Veikko Hintsasen mukaan yhteisen keräyksen ja kierrätyksen organisoiminen on ollut tuottajayhteisöjen kesken niin vaikeaa, että Elker on jopa harkinnut yhteistyöstä vetäytymistä.

Roskaantumisesta vuosittain kymmenien tuhansien eurojen lasku
Aluekeräyspisteiden roskaantuminen aiheuttaa kunnille, jätehuoltoyhtiöille, jätteenkuljettajille ja tuottajayhteisöille ylimääräistä työtä, harmia ja ennen kaikkea kustannuksia. Roskaantumisongelmaan etsitään kuumeisesti ratkaisua.

Jätteen kaasutus uhkaa loppua Lahdessa
Jos ehdotettu jätteenpolttoasetuksen muutos astuu voimaan sellaisenaan, se merkitsee hyvin todennäköisesti energiajätteen kaasutuksen loppua Lahden Kymijärven vanhassa kaasutuslaitoksessa.

Jätteenpolttoasetuksen muutos tehtiin täsmentämään tulkintoja
Ympäristöministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen jätteenpolttoasetuksen (362/2003) muutokseksi.Asetusmuutoksen mukaan jätteenpolttoasetusta sovellettaisiin myös jätteen kaasutukseen ja syntyvän kaasun polttoon sekä pyrolyysissä tai plasmakäsittelyssä syntyneen aineen polttoon.

Puzairin jätejärjestelmä Pekingin olympialaisiin
Pekingin olympialaisten kongressikeskukseen tulee suomalaisen Puzair Oy:n kehittämä biojätteen putkikuljetusjärjestelmä. Puzair-jätteenkuljetusjärjestelmässä biojäte kulkee kongressikeskuksen 29 jäteasemalta alipainetekniikkaa hyödyntäen 1,7 kilometrin putkistossa yhteen, keskitettyyn keräyspaikkaan.

Innovatiivinen Greenvironment uskoo maatalouden bioenergiaan Suomessa suhtautuminen energian tuottamiseen biokaasulla muuttuu lähivuosina nykyistä myönteisemmäksi ja mikroturbiinilaitosten suosio erityisesti maataloudessa kasvaa, uskoo Greenvironment Oy:n toimitusjohtaja Matti Malkamäki.

 

Uusiouutiset 4/2006 ilmestyi 21.6.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Materiaalitehokkuuden palvelukeskus etsii tiiviisti rahoittajia
Jätteen synnyn ehkäisyä avittava materiaalitehokkuuden palvelukeskus halutaan käyntiin nopeasti. Keskuksen ripeä perustaminen riippuu nyt siitä, mistä keskukselle löytyy rahoitusta.
 
Jätehuollon harteille lastataan liikaa
Jätehuollon mahdollisuudet vaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvät lähinnä neuvontaan ja asennekasvatukseen. Jätehuollon asiantuntija Juha Kaila on huolissaan siitä, että todelliset vaikutuskeinot on keskustelussa unohdettu.
 
Turun jätehuoltoa uhkaa umpikuja
Turun uusi jätteenpolttolaitos viivästyy hitaan lupakäsittelyn takia. "Aikatauluongelmat ovat kärjistymässä sietämättömiksi", valittelee Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Markku Lehtokari.
 
Akkuserin laitos tekee Suomesta edelläkävijän
Pohjoismaiden ensimmäinen akkujen ja sähkölaiteromun kuivakäsittelyyn perustuva kierrätyslaitos käynnistyi toukokuussa Nivalassa. Laitos pystyy kierrättämään yli 90 prosenttia akkujen ja paristojen materiaalista.
 
Ongelmajätteiden kevätkeräyksillä on vielä viehätystä
Paikoin varsin tiheästä ongelmajätteiden vastaanottopisteiden verkostosta huolimatta keväiset keräyskierrokset ovat edelleen suosittuja, erityisesti haja-asutusalueilla.
 
Ongelmajätteet pois nurkista ja kaatopaikoilta
YTV Jätehuolto järjestää syksyllä alueellaan ongelmajätekampanjan, jotta yhä suurempi osa ongelmajätteistä saadaan talteen ja käsittelyyn.
 
Martti Vikberg tuottaa vuodessa vain säkillisen energiajätettä
Salpausselän luonnonystävät ry:n puheenjohtaja Martti Vikberg tuottaa vuodessa vain yhden säkillisen energiajätettä ja puoli säkillistä kaatopaikkajätettä. Määrät ovat niin pieniä, ettei Vikberg ole järjestetyn jätteenkeräilyn piirissä, vaan toimittaa itse jätteensä Lahden Kujalan jäteasemalle. Mutta millä konsteilla mies pitää jätemäärät näin pieninä?
 
Ensi vuonna vähemmän jätettä
YTV tähtää siihen, että jätettä syntyy ensi vuonna vähemmän kuin vuonna 2000. Yritykset, asukkaat ja julkinen sektori ovat lähteneet innostuneina mukaan hankkeeseen.

 

Uusiouutiset 3/2006 ilmestyi 24.5.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Biojätteiden kohtalo vaakalaudalla: Antaa palaa vaan?

Jätehuoltoala keskustelee kuumeisesti biojätteen kohtalosta hyötykäyttöketjussa. Kannattaako materiaalikierrätys, vai pitäisikö mieluummin polttaa?

Jätteiden energiakäyttö ratkaisee jäteongelmia

Jätesektorille bioenergia tulee varmasti, mutta varmaa myös on, ettei jätteillä ratkaista energiaongelmia. Niitä on siihen tarkoitukseen aivan liian vähän. Jätteiden energiakäytöllä voidaan sen sijaan ratkaista jäteongelmia.

Biokaasubuumi luo bisnestä

Biokaasuista on tullut nopeasti kiinnostavaa liiketoimintaa. Biokaasubuumi heijastuu myös forssalaisen Watrec Oy:n menestykseen.

Haja-asutusalueiden jätevedet kuntoon yhteistyöllä

Vuonna 2004 voimaan tulleen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tiimoilta on eri puolilla Suomea ollut käynnissä useita paikallisia tiedotushankkeita. Keski-Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutin talousjätevesihanke on 2,5 vuoden aikana järjestänyt parisensataa neuvontatilaisuutta ja koulutuspäivää kiinteistönomistajille ja yrittäjille.

Osa lietteestä soveltuu maatalouskäyttöön

Yhdyskuntajätevesistä saatavassa lietteessä on hyötykäytön kannalta sekä hyviä että haitallisia ainesosia. Aivan kaikki liete ei sovellu käytettäväksi esimerkiksi maataloudessa.

Kiistat ja epävarmuus viivästyttävät jätelain muutosta

Jätehuollon pelisääntöjä selkeyttämään tarkoitettu jätelain muutos on viivästynyt. Elinkeinoelämä tahtoisi lakimuutoksen voimaan nopeasti, kunnat puolestaan haluaisivat unohtaa koko muutoksen. Taustalla on vanha kiista jätteenkuljetuksesta.

YTV päätti jätehuollon huomisesta:

Pääkaupunkiseudulle tulee arinapolttolaitos

YTV:n hallitus päätti maaliskuun viimeisen päivän kokouksessaan, että pääkaupunkiseudulle tullaan todennäköisesti rakentamaan arinatekniikalla toimiva jätteenpolttolaitos.

Romuautojen kierrätys tiukentumassa

Kun autovanhus on aika ajaa viimeiseen osoitteeseensa, päätyy jopa yhdeksän romuautoa kymmenestä yhä epävirallisiin ja ympäristölle haitallisiin romuttamoihin. Suunniteltu lakimuutos paimentaa autoja asianmukaiseen kierrätykseen.

Kaatopaikan kaasut yhä useammin hyötykäyttöön

Kaatopaikkakaasujen hyötykäyttö on lisääntynyt Suomessa tuntuvasti muutamassa vuodessa. Epäpuhtaudet ja tekniset ongelmat vaikeuttavat kaatopaikkakaasun hyödyntämistä liikennekäytössä.

Pian Suomi autoilee ruokajäte-etanolilla

Jo muutaman vuoden päästä autoilija voi tankata St1:n asemilla suomalaisista elintarvikejätteistä valmistettua etanolia. Energiayhtiö St1:n ja VTT:n helmikuussa perustama St1 Biofuels Oy aikoo rakentaa kymmenkunta ruokajätteitä hyödyntävää etanolitehdasta ympäri Suomea vuoteen 2010 mennessä. Ensimmäinen tehdas on tarkoitus saada valmiiksi jo tämän vuoden lopussa.

 

Uusiouutiset 2/2006 ilmestyi 22.3.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Kierrätyspolttoaineen hinta romahti

Kierrätyspolttoaineen markkinat keikahtivat ylösalaisin vuoden vaihteessa: polttoaineen toimitushinta muuttui negatiiviseksi. Arviolta puolet kierrätyspolttoaineen valmistajista harkitsee toiminnan lopettamista.
Kierrätyspolttoaineen hinta romahti pdf-muodossa.

Pesä-ehdotuksista jätteentuottajille kymmenien miljoonien lisälasku

Jätelakiehdotuksen taloudelliset vaikutukset on arvioitu. Jätehuollon muutokset saattavat aiheuttaa jätteentuottajille, siis asukkaille sekä kaupan ja palvelualan yrityksille, kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset. Yksityiset jätehuoltoyritykset vaikuttaisivat hyötyvän muutoksista liikevaihdon reippaana kasvuna.
Pesä-ehdotuksista jätteentuottajille kymmenien miljoonien lisälasku pdf-muodossa.

Jätteenpolttohankkeiden tulevaisuus kirkastuu

Jos asiantuntija-arviot pitävät paikkansa, Suomessa toimii muutaman vuoden päästä Turun polttolaitoksen lisäksi ainakin kaksi uutta yhdyskuntajätteen polttolaitosta: Kotkassa ja Riihimäellä. Näitä hankkeita puoltavat monet tekijät.
Jätteenpolttohankkeiden tulevaisuus kirkastuu pdf-muodossa

Kyläsaari kytee yhä

Kyläsaaren jätteenpolttolaitos oli takavuosina Pohjoismaiden pahin ilmansaastuttaja. Laitos suljettiin vuonna 1983, mutta Kyläsaaren perintö kummittelee yhä Suomen jätehuollossa.

Kierrätyspolttoaineille eurooppalainen standardi

Suomalaisille tutut laatuluokat REF I-III ovat pian historiaa. Eurooppalainen standardisointijärjestö CEN valmistelee uutta luokitusjärjestelmää kierrätyspolttoaineelle. Sen laatuvaatimukset julkaistaan ennen kesää.

Pariisin porteille nousee kaunis jätteenpolttolaitos

Pariisiin, Rooseveltin laiturille, rakennetaan kaunista jätteenpolttolaitosta. Esteettiset arvot huomioidaan rakennussuunnittelussa.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy jatkaa kunnallisena yhtiönä

Lassila&Tikanoja ei ostakaan Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä. Osapuolet tekivät kaupasta esisopimuksen elokuun lopussa, mutta toteavat nyt sen rauenneeksi.

Posliinimuruset pilaavat rekkalasteittain keräyslasia

Keraamiset osaset keräyslasin joukossa ovat kohtalokkaita lasivillaprosessissa. Jo pieni kahvikupin korva lasimassa joukossa voi rikkoa tuotantolaitteet ja pysäyttää koko prosessin. Vahingot nousevat tuhansiin euroihin.

 

 

Uusiouutiset 1/2006 ilmestyi 2.2.2006

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Pohjois-Pohjanmaan jätekiista leimahti sodaksi

Sopimusperusteinen vai kunnan järjestämä jätteenkuljetus? Koko Suomea mietityttänyt kiista on kärjistynyt muhevaksi riidaksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Silon tavoitteena 30-40 prosentin markkinaosuus

Molokista irtautuneiden Pasi Aaltojärven ja Pekka Paajasen perustama yritys, Silo Oy, aikoo haukata suuren palan jäteastiamarkkinoista. Vähän yli vuodessa yritys on jo rakentanut laajan jälleenmyyntiverkoston sekä Suomeen että ulkomaille.

RePlast kartoittaa ja yhdistää Suomen ja Viron muovijätevirrat

Miten ohjata hajanaiset ja pirstaloituneet muovijätevirrat tehokkaammin hyötykäyttöön? Pian se tiedetään. Ainutlaatuinen RePlast-FinEst-hanke kehittää muovin kierrätystä sekä Suomessa että Virossa.

Jätekuskien kiire näkyy onnettomuuksina

Flaaming Oy:n toimitusjohtaja Tapani Flaaming on pitänyt jätteenkuljettajille turvallisuuskoulutuksia kymmenen vuoden ajan. Hän on huolissaan jätekuljettajien jatkuvasti kiristyvästä työtahdista. Kiire näkyy lievinä onnettomuuksina.

Jäteautojen uusi sukupolvi

Matalalattiaisella ja läpikäveltävällä ohjaamolla varustetut jäteautot rynnistävät markkinoille. Ensimmäisenä Suomeen ehti Mercedes-Bentz, jonka Econic-alustaa on maailmalla myyty jo 5 000 kappaletta.

Radiotunnistus tehostaa SER-kierrätystä

RFID-teknologiasta tulee jätehuollon arkipäivää. Jo lähivuosina radiotunniste auttaa hallitsemaan SE-romun kierrätystä ja jakamaan siitä aiheutuvia kustannuksia.

New Yorkissa kuljetuskustannukset alas suomalaislaitteilla

New Yorkin jätteet kulkevat satoja maileja - siististi pakattuna suomalaiskeksinnöllä. Siilinjärveläisen Cross Wrap Oy:n tuotteet käyvät yhä paremmin kaupaksi myös Etelä-Koreassa.

Muovi- ja puujätteistä komposiittituotteita uudella teknologialla

Puusta ja muovista valmistettavat komposiittimateriaalit ovat myötätuulessa Suomessa. Uudentyyppisen tuotantoteknologian kehittänyt Conecor Oy hieroo ensimmäisiä kauppojaan kansainvälisten yritysten kanssa. Metsäyhtiö UPM puolestaan on juuri aloittanut Lahdessa puumuovikomposiittien valmistuksen.

Hajuraati kokoontuu netissä

Forssan seudun asukkaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan hajuhaitoista Internetissä. Netissä toimiva "hajupaneeli" on lajissaan Suomen ensimmäinen.

 

 

Uusiouutiset 6/2005 ilmestyi 22.11.2005

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

Kaatopaikoille polttokelpoista tavaraa

Muutaman seuraavan vuoden ajan Suomessa ollaan kummallisessa tilanteessa: yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitus voi lisääntyä. Hyötykäyttölaitosten valmistumista odotellessa Suomi joutuu turvautumaan jätehierarkian hännänhuippuun.

Pohjoismaissa ainutlaatuinen tutkimuslaitos aloittaa Lahdessa vuonna 2007

Pilaantuneiden maiden puhdistamisen tutkimus ja uusien puhdistusmenetelmien kehittely astuvat aimo harppauksen eteenpäin, kun tiettävästi koko Pohjoismaiden alueella ainutlaatuinen alan tutkimuslaitos aloittaa toimintansa Lahdessa vuonna 2007.

EU:n pohjoisin kaatopaikka valmistautuu ensimmäiseen talveensa

Rovaniemen Kuusiselässä vietettiin 11. marraskuuta Suomen ja samalla EU:n pohjoisimman kaatopaikan avajaisia. Tänä talvena nähdään, kuinka hyvin Keski-Euroopassa suunnitellut kaatopaikkavaatimukset soveltuvat arktisiin olosuhteisiin.

Helsingin Bimu Oy: Neljäkymmentä vuotta kaatopaikkojen kimpussa

Mäntylän perheyritys on muokannut Suomen kaatopaikkoja sekä toiminut jätteen loppusijoituksessa ja käsittelyssä vuosikymmenten ajan. Nyt yhtiö tähyilee Suomen rajojen ulkopuolelle.

Salvor kaksinkertaistaa käsittelykeskusten verkoston ensi vuonna

Ympäristöteknologiaan erikoistunut Salvor Oy on kasvanut runsaassa vuodessa merkittäväksi pilaantuneiden maiden käsittelijäksi ja kaatopaikkaratkaisujen tarjoajaksi.

Kaatopaikkakelpoisuusopas yhtenäistää kriteereitä

Kaatopaikoille ei oteta sisään mitä tahansa jätettä. Uusi lainsäädäntö tekee kaatopaikan pitäjästä portsarin, joka tarkistaa sisään pyrkivän jäte-erän "henkilöllisyyspaperit": vain tunnettu jäte kelpaa.

Cross Wrap Oy sai Hyötykäyttöteko-palkinnon

Siilinjärveläinen Cross Wrap Oy on saanut vuoden 2005 Hyötykäyttöteko-palkinnon. Ympäristöyritysten Liitto ry:n ja Uusiouutisten myöntämä palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Pietarissa itää Anjalankosken Ekoparkin kopio

Anjalankoski on virittänyt vilkkaasti jätehuoltoalan yhteistyökuvioita Pietarin kanssa. Tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa Pietarin alueelle samanlainen ypäristöosaamisen keskittymä kuin Anjalankosken Ekopark.

45 000 kävijää näki Italian Ecomondon

Kestävän kehityksen teemat olivat laajasti esillä Italian Riminissä Ecomondo-messuilla lokakuun lopussa. Nelipäiväiset messut tarjosivat valtavasti nähtävää kaikkiaan 45 146 kävijälle.

 

 

Uusiouutiset 5/2005 ilmestyi 7.10.2005

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

  

Pian tuotekaasun polttoa ei katsota enää jätteenpoltoksi

Jätteen kaasutushankkeita suunnitteleville on tiedossa iloisia uutisia. EU suunnittelee jätestrategiaa, jonka mukaan esimerkiksi tuotekaasua ei pidettäisi enää jätteenä, vaan uusioraaka-aineena. Sen polttoon ei sovellettaisi enää tiukkoja jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia.

Kolmas sektori uhkaa jäädä ulos SER-verkostosta

Tuhannet ihmiset ovat työllistyneet Suomessa purkaen, käsitellen ja kunnostaen sähkölaitteita kierrätyskeskuksissa ja työpajoissa. Työpaikat ovat vaarassa, jos kolmannen sektorin toimijat jäävät tuottajien ja tuottajayhteisöjen virallisen SER-verkoston ulkopuolelle.

Pakkaustavoitteiden saavuttamisesta hikinen urakka

Uusi pakkausjätedirektiivi edellyttää, että Suomen on nostettava pakkausjätteidensä hyötykäyttöprosentteja tuntuvasti. Direktiivi ei huomioi lainkaan pakkausten uudelleenkäyttöä.

Jätteenpolttodirektiivi on katastrofi muoveille"

Muovien energiahyötykäyttö uhkaa loppua Suomessa ensi vuoden alussa. Uusiomuovijaoston entinen puheenjohtaja Pentti Tikkanen pitää tilannetta järkyttävänä. Jaosto on urakoinut yli kymmenen vuotta tehdäkseen muoveista hyvälaatuista polttoainetta.

SPY:n uusi toimitusjohtaja Roger Bagge: "Talteenottotavoitteet on asetettu poliittisin perustein"

Bagge näkee pakkausten hyötykäyttötavoitteissa epäkohtia. "Mielestäni hyötykäyttötavoitteet on asetettu valitettavan poliittisista näkökohdista. Ne eivät pohjaudu ympäristövaikutusten analyysiin." Hän huomauttaa, että kullekin jätefraktiolle on määritelty eri talteenottoprosentti, mutta kukaan ei puhu toivotusta lopputuloksesta. Hyötykäyttöprosenttien sijasta olisi katsottava kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää.

Kujalan kompostointilaitos on Euroopan nykyaikaisin

Kujalan kompostointilaitoksen toiminta Lahdessa on alkanut hyvissä merkeissä. Toimitusjohtaja Ari Savolaisen mukaan laitoksen kapasiteetti riittää hyvin. Sekä 12 mm:n jakeen seulonta että hajukaasujen puhdistus sujuvat suunnitelmien mukaan. Savolainen ei epäile, etteikö laitos läpäisisi niitä kriteereitä, joita KTTK:n hyväksyntä edellyttää.

Kasvualustoja koskeva lainsäädäntö uusiksi tänä syksynä

Biologisista jätteistä lannoitevalmisteita tekevien toiminnanharjoittajien on toimittava nyt, mikäli ne haluavat vaikuttaa siihen, millaisia vaatimuksia muuttuva lainsäädäntö on asettamassa lopputuotteelle.

KHO:n päätös kaasutukselle suosiollinen

Vantaan Energia Oy, Vapo Oy ja Powest Oy ovat voittaneet korkeimmassa hallinto-oikeudessa riidan, joka koski Martinlaakson voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun, kierrätyspolttoainetta käyttävän kaasutuslaitoksen ympäristölupaa.

L&T aikoo ostaa EKJH:n

Lassila&Tikanoja teki tarjouksen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Osakaskunnat pohtivat tarjousta parhaillaan. EKJH:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo, että syyt kauppaneuvotteluihin ovat taloudellisia: yhtiöllä on velkaa 14 miljoonaa euroa. Jätemäärät ovat jakuvasti vähentyneet yhtiön käsittelykeskuksessa.

Suomen ensimmäinen jätehuoltoprofessori aloitti Lappeenrannassa

Teknillinen korkeakoulu käynnistää parhaillaan jätehuoltotekniikan professuuria Lahden yksikössään, mutta Lappeenrannassa ollaan jo askeleen edellä. Tohtori Mika Horttanainen aloitti Suomen ensimmäisenä jätehuoltotekniikan professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa heinäkuun alussa.

 

 

Uusiouutiset 4/2005 ilmestyi 26.8.2005

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

  

Jätevesihuoltoon helpotusta kuntayhteistyöllä - Artjärven jätevedet Orimattilaan
Maaliskuussa valmistunut Päijät-Hämeen vesihuoltosuunnitelma linjasi, että maakunta pyrkii liittämään kunnalliset pienjätevedenpuhdistamot isompiin puhdistamoihin. Päijät-Hämeen ensimmäinen tavoitteeseen liittyvä hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen Artjärvellä.

Kunnat ihmeissään yritysjätteen kanssa
Lainsäädäntö pilkkoo jätevirran yhä pienempiin osiin, kun vastuutahojen määrä kasvaa. Laitosinvestoinnit edellyttävät kuitenkin varmuutta suurista jätemääristä pitkäksi aikaa. Epätietoisuus yritysjätehuollon tulevaisuudesta kalvaa kuntia.

Vapaamatkustajat harmittavat SER-tuottajia
Valtaosa SER-tuottajista maksaa omien kierrätyskustannustensa lisäksi myös useiden sellaisten SER-tuottajien kustannukset, jotka eivät ole hoitaneet tuottajavastuulain mukaista vastuutaan.

L&T:n Jari Sarjo: Kuntien kaatopaikkahinnoittelu on ollut suurin kierrätyksen este
Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Jari Sarjo syyttää kuntien alhaisia kaatopaikkamaksuja siitä, ettei Suomessa ole päästy kehittämään jätteiden kierrätystä eikä näin ollen saavutettu valtakunnallisen jätesuunnitelman hyötykäyttötavoitteita ajoissa.

Ekokem polttaa tulevaisuudessa Kiertokapulan jätteet
Ekokem Oy Ab suunnittelee arinakattilatekniikkaan perustuvan jätevoimalan rakentamista Riihimäellä sijaitsevan nykyisen laitoksen yhteyteen. Laitos polttaisi Kiertokapulan alueen syntypaikkalajitellut yhdyskuntajätteet.

Lakipykälistä euron merkeiksi
Eerolan perheyritys on onnistunut muuttamaan jätevesiä ja ympäristönsuojelua koskevat säännökset tuottoisaksi liiketoiminnaksi. Yhtiö on kasvanut 15 prosentin vuosivauhdilla.

Jäteasetuksen uudistukset halutaan voimaan nopeasti
Ympäristöministeriö suunnittelee, että hallituksen esitys jätelain pykälien muuttamisesta saataisiin jo syyskuussa eduskuntaan. Lakimuutos voitaisiin saada voimaan jo ennen vuoden loppua.

Tuottajayhteisöjen hyväksyntä on ollut työlästä
Pirkanmaan ympäristökeskus on joutunut pyytämään useilta tuottajayhteisön asemaa hakeneilta organisaatioilta lisäselvityksiä toiminnastaan. Muutaman yhteisön hyväksyntä on venynyt syksyyn.

 

Uusiouutiset 3/2005 ilmestyi 13.5.2005

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

Jätteenkuljetusyritysten määrä puolittunut

Puolet kotitalousjätteitä kuljettavista yrityksistä on lopettanut toimintansa muutamassa vuodessa. Kunnallisen tarjouskisan hävinneeltä jäteurakoitsijalta katkeaa usein elämän mittainen työura.

 

Suurkaupunki sykkii roskarytmissä

Ranskalainen kierrätys on sitä, että litistetään tyhjä vesipullo kasaan ennen kuin se heitetään roskikseen. Puhtaus on sitä, ettei itse astu koiranjätöksiin kadulla. Pariisin kaupungin noin kaksi miljoonaa asukasta tuottaa vuosittain yli miljoona tonnia yhdyskuntajätettä.

 

Puhtoinen lähiö on jätekuskille kunnia-asia

Huhtikuinen aamu Jyväskylän Sepelitiellä, Lassila & Tikanojan "varikolla". Jätekuljettaja Juha Kamppi vetää haalarit ylleen ja ponnistaa ohjaajan paikalle tuttuun pakkaajaan. Edessä on kahdeksan tuntia, 510 kippoa ja yli 200 nousua ratin taakse.

 

YTV uusii jätelogistiikkajärjestelmänsä

YTV Jätehuolto testaa kesän aikana uutta logistiikkajärjestelmää, joka perustuu GPS-paikantamiseen. Viimeistään vuonna 2007 järjestelmä helpottaa jo yli 80 000 jätepisteen tyhjennystä.

 

Markkinaoikeus täysin tukossa

Markkinaoikeuden käsittelyajat ovat venyneet muutamasta kuukaudesta yli puoleen vuoteen. Markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen toivoo kunnallisilta jätehuoltoyhtiöiltä tarkkuutta tarjouspyyntöihin.

 

Stora Enso jatkaa ja lisää rinnakkaispolttoa

Jätteenpolttoasetus astuu voimaan joulukuussa ja merkitsee samalla kuoliniskua monille rinnakkaispolttohankkeille. Stora Enso aikoo kuitenkin jatkaa ja jopa lisätä REFin, tarkemmin sanottuna PDF:n eli pakkausmateriaaleista tehdyn polttoaineen käyttöä Anjalankosken tehtaallaan.

 

Lentotuhkien käyttö luonnonmateriaalien korvaajana tehostuu

Metsäteollisuuden energiatuotannossa muodostuu voimalaitos- eli lentotuhkia lähes 350 000 tonnia vuosittain. Noin puolet tuhkista päätyy yhä kaatopaikoille, vaikka niillä voitaisiin korvata luonnonkiveä maarakennuskohteissa.

 

 

Uusiouutiset 2/2005 ilmestyi 29.3.2005

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

"Maaperädirektiivi" kääntää huomion kompostilopputuotteen laatuun

Miljoona tonnia biohajoavaa jätettä etsii kotia

Tiukentunut lainsäädäntö on tehnyt biohajoavasta jätteestä kodittoman. Kaatopaikalle sen on enää turha pyrkiä. Noin miljoona tonnia biohajoavaa jätettä etsiikin nyt uusia käsittelylaitoksia ja hyödyntämiskohteita.

 

Biolaitosyhdistys aikoo parantaa alan imagoa

Kompostituotteen menekkiä haittaa tuotteen vaatimaton imago. Biolaitosyhdistys aikoo kohottaa alan julkisuuskuvaa ja parantaa laitoskompostin laatua.

 

Haju on Pohjoismaille yhteinen ongelma

Pohjoismaat pyrkivät rakentamaan yhteiset normit biologisen jätteenkäsittelyn aiheuttamille hajuhaitoille. Työtä on hankaloittanut yhteisen rahoituksen puuttuminen.

 

EU tiukentaa jäteviennin valvontaa

Arvokas jäte houkuttelee luvattomia välittäjiä

Metalliromu ja muovijäte ovat nykyään arvokasta tavaraa. Alan toimija varoittaa, että luvattomat jätteenvälittäjät ovat rantautuneet Suomeen ja vääristävät kierrätysjakeiden markkinoita.

 

Uusi tieto yllättää

Tuhka tehostaa kompostointia

Kompostoitavaan seokseen syötettävä alkalinen puutuhka on osoittautunut erinomaiseksi hajoamisen kiihdyttäjäksi. Tuhka estää seoksen happamoitumisen ja nostaa kompostin lämpötilaa.

 

Jätehuollon pelisäännöt valmistuivat

Yhdyskuntajätehuollon kilpailukysymyksiä ja pelisääntöjä selvittänyt ympäristöministeriön työryhmä sai työnsä valmiiksi helmikuussa. Loppuraportti kiersi vielä viimeistelykierroksella maaliskuun aikana.Uusiouutiset 1/2005 ilmestyi 7.2.2005

Lehti käsitteli mm. seuraavia aiheita:

 

"Edessä ennustamattomat ajat"

Riittääkö jätettä poltettavaksi vielä 20 vuoden päästä?

VTT:n tutkimusprofessori Kai Sipilä analysoi Suomessa vireillä olevia yhdyskuntajätteen polttolaitoshankkeita mietteliäänä. - Alalla on tulossa haastavia ja vaikeasti ennustettavia muutoksia.

 

Selkeyttä pelisääntöihin, määritelmiin ja lupamenettelyyn

Komission suunnittelema yleisstrategia vaikuttaa vahvasti myös jätteenpolttoon

Euroopan unionin komissiossa valmistellaan parhaillaan jätehuollon yleisstrategiaa, joka vauhdittaisi myös energiajätteen kulkeutumista maiden rajojen yli hyötykäytettäväksi.

 

Työntekijöiden terveys kovilla jätteenkäsittelylaitoksissa

Jätteenkäsittelylaitos ei ole terveyden kannalta paras valinta työpaikaksi. VTT:n tutkija on huolestunut erityisesti korkeista mikrobi-, pöly- ja endotoksiinipitoisuuksista jätettä käsittelevillä laitoksilla.

 

Ruotsissa jäte palaa jo täyttä höyryä, Suomen hankkeet alkuvaiheessa

Naapurin kautta kotimarkkinoille

Fortum on hyödyntänyt yhdyskuntajätettä energiana jo 35 vuotta lähinnä Ruotsissa. Nyt yhtiö aikoo käyttää naapurissa keräämiänsä kokemuksia hyödykseen tavoitellessaan Suomen ja Itämeren alueen jätteenpolttomarkkinoita.